Politiet laget morsom Twitter-melding om ilder og mår, men så var det ingen av delene

foto