Mistenker at ungdommer står bak alvorlige, straffbare handlinger

foto