Torsdag vedtar bystyret i Trondheim kommunens store klimahandlingsplan for 2017 til 2030.

Politikerne satt i lange forhandlinger tirsdag, og de har blitt enige om en rekke mål, blant annet:

  • I 2030 skal de direkte klimagassutslippene i Trondheim være redusert med 80 prosent sammenlignet med 1991.

  • I 2030 skal utslippene fra kommunes virksomhet være redusert med 100 prosent sammenlignet med 2012 – altså vil man bli klimanøytral.

Oslo og Bergen foran

Det er krevende å sammenligne direkte, men tall Adresseavisen har innhentet og Opokus egne vurderinger tilsier at klimahandlingsplanen har lavere mål enn de andre norske storbyer.

- Både Bergen og Oslo har mer ambisiøse mål enn oss. Men vi er mer realistiske, og det er bedre med en realistisk plan enn en for ambisiøs plan, sier Opoku.

Hun sier Trondheim har jobbet systematisk med klimaspørsmålet over tid:

- Da får man ikke de samme overskriftene som i Oslo, hvor de skal gjøre «alt» på veldig kort tid. Vi har vært banebrytende for utvikling innen bygg og har for eksempel jobbet med skoler og andre offentlige bygg i lang tid, og kommet mye lengre enn både Oslo og Bergen. Vi har tatt de lavthengende fruktene, nå er vi på innspurten mot lavutslippsamfunnet.

Oslos ambisjon er å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Når det gjelder utslippsreduksjon fra kommunens virksomhet, har de ikke tallfestet mål, ifølge kommunikasjonsavdelingen til MDG Oslo. I Bergen er målet «å være fossilfri» innen 2030. De vil redusere de direkte utslippene fra kommunens virksomhet med 50 prosent innen 2020. Dette siste målet er på nivå med Trondheims ambisjoner for egen virksomhet.

På kommunens nettsider kan du lese om de andre sakene som skal opp i bystyret torsdag.

Mener det er realistisk

- Er målene dere setter realistiske?

- Det er sannsynlig å redusere klimagassutslippene med 80 prosent mot 2030. I en by som huser både Sintef og NTNU: Hvis ikke vi får det til, hvem skal få det til da? sier Opoku.

- Hva betyr denne planen for folk flest?

- Når hver enkelt av oss gjør valg, må vi tenke på klima. Skal man skifte bil, må man over på utslippsfri bil. Skal man pusse opp hus, må man tenke energi og etterisolering. Så skal vi politisk legge til rette for at det blir så enkelt og billig som mulig å leve klimavennlig, sier hun.

- For en storby med varaordfører fra MDG – burde dere ikke ha den mest ambisiøse planen?

- Jo, og vi skulle gjerne fått gjennomslag for et nullutslippssamfunn. Men dette er hva vi fikk til i politiske forhandlinger, vedgår hun, og legger til at viktige avgjørelser for å nå målene tas i alt fra Miljøpakken til avfallsplanen og innkjøpsordningen.

Viktig slag til høsten

Nettopp forhandlinger rundt Miljøpakken vil bli sentrale til høsten, hvis Opoku får det som hun vil.

- Her er det særlig to ting vi i MDG er opptatte av. I dag har vi et nullvekstmål, men vi vil ha det endret til et mål om at trafikken skal gå ned. I dag er det dessuten ingen CO₂-mål i Miljøpakken. Det vil vi ha inn, sier hun.

- Hvor sterkt mener du dette – står samarbeidet med storkoalisjonen og faller på dette?

- Det er en kontinuerlig vurdering vi tar. Foreløpig mener vi at vi får til mer til med å være med, men det er kjempeviktig for samarbeidet at dette går gjennom. Dette er den viktigste saken for MDG i denne perioden, sier Opoku.