- Det er resultatene i matematikk som er mest alvorlige. Det er alvorlig for barn og unge som har så dårlig mattekompetanse at det kan få konsekvenser resten av livet. Men det er også alvorlig for landet. Matematikk handler om alt fra å medisinere riktig på helseinstitusjoner til å konstruere bruer, sier Lasse Arntsen, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Matte-alarm

Skoleporten har nå offentliggjort både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer for elevene som avsluttet grunnskolen i vår. Hovedtendensen på landsbasis er at det er små endringer i elevenes skoleresultater sammenlignet med tidligere år. Men resultatene har ført til en matte-alarm over hele landet. Andelen elever som får karakteren 1 eller 2 har økt de siste fem årene. 42 prosent oppnådde bare 1 eller 2 på matteeksamen, mens 25 prosent av elevene fikk 1 eller 2 i standpunkt.

- Tilbakemeldingene fra sensorene er at årets matteeksamen var meget god, og at den var helt i tråd med læreplanen i matematikk. Derfor er det grunn til å spørre om undervisningen er i tråd med læreplanen. Jeg har et inntrykk av at matteundervisningen er i overkant teoretisert, og at for mange lærere er avhengig av lærebøkene, sier Arntsen som påpeker at det er ingen ting med læreplanen som sier at en må bruke lærebøker og være inne i klasserommet.

- Her er det helt sikkert en del muligheter som ikke er benyttet, påpeker Arntsen.

Raske tiltak

Randi Segtnan, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, er spesielt bekymret over resultatene i matematikk og engelsk i fylket.

- Det er satset mye på matematikk, men likevel er det en tilbakegang på resultatene, og de er for dårlige. Nå må skoleeier og skoler se på egne resultater, og se hva de kan gjøre annerledes for at elevene skal lære mer. Dette handler nok også om lærernes kompetanse, sier Segtnan.

Hun registrerer at de nordtrønderske elevene i år scorer dårligere enn landsgjennomsnittet i flere fag.

- Det synes jeg er betenkelig. Det er ikke noe som tilsier at elevene i Nord-Trøndelag er dårligere enn ellers i landet, sier Segtnan.

- Er det mulig å snu dette på kort sikt?

- Dette må skolene ta tak i med en gang. Elevene som nå går i 10. har fortsatt ett år igjen til eksamen. Samtidig må skolene tenke langsiktig, sier Segtnan.

Trondheim bedre enn Bergen

Utdanningsdirektoratet har sammenlignet eksamenskarakterene i de største kommunene i landet. Denne viser at trondheimselevene hevder seg godt blant storbyelevene. Både i engelsk skriftlig og norsk hovedmål skriftlig er trondheimselevene i år blant de tre beste kommunene. Verdt å merke seg er at trondheimselevene i år slår bergenselevene på eksamen: Elevene i Trondheim har bedre eksamenskarakter både i norsk hovedmål og norsk sidemål, mens de scorer likt med elevene i Bergen i engelsk og matematikk.

Jentene bedre

Det er jobbet mye med å utjevne kjønnsforskjellene i skolen de siste årene, uten at det har gitt resultater.

- Jentene får høyere karakterer enn gutter i de fleste fag, både til standpunkt og til eksamen. Forskjellene er størst i norskfagene, skriver Utdanningsdirektoratet.

foto