- Det er kjempeartig, og veldig stas, ikke minst fordi Olav Thon-stiftelsen har fokus på god undervisning, sier Brita Pukstad.

Hun er førsteamanuensis ved NTNU og overlege ved hudavdelingen ved St. Olavs Hospital. Nå har overlegen utviklet et dataspill for å gjøre studentene bedre forberedt til eksamen.

Torsdag ble hun tildelt nærmere en halv million kroner fra Olav Thon-stiftelsen for forskningsprosjektet.

Les også om professor Are Raklev fra Trondheim som får midler fra samme stiftelse.

- Artigst å undervise

I mer enn ti år har hun undervist medisinstudenter ved NTNU. Hun er en av dem som ikke liker ordet «undervisningsplikt». For henne er det å forelese kommende leger en sann fornøyelse:

- Det å undervise studenter har vært litt nedprioritert, men for meg er undervisning det artigste jeg gjør. Jeg møter studenter som er kjempeengasjerte og veldig motiverte, og jeg opplever at jeg lærer mye av det, påpeker Pukstad.

Eksem og borreliose

Hennes engasjement for undervisning førte til at hun for to år siden startet å utvikle dataspillet «Save your skin». Bakgrunnen var at hun ønsket å gi studentene et bedre verktøy i forberedelsene til eksamen. Istedenfor at studentene skulle bruke gamle og utdaterte eksamensoppgaver, ønsket hun å gi dem oppdaterte oppgaver i et dataspill.

- Studentene i dag er født og oppvokst i en digital verden, og er vant til å spille dataspill. Målet mitt var å få læring inn i et spill som kunne virke motiverende, sier Pukstad.

For ett år siden kunne fjerdeårsstudentene på medisinstudiet teste ut det nyutviklede dataspillet som besto av 100 oppgaver, alle knyttet til vanlige problemstillinger som dukker opp på en hudavdeling. Spillet innebærer at en student går fra rom til rom og møter leger som har stadig nye spørsmål. Hva er den mest hensiktsmessige behandlingen å gi en fireåring med hissig, rødt eksem? Hvordan skal en håndtere 20-åringer som kan ha blitt bitt av veggedyr? Og kan en blålig misfarging av huden på en finger være en borreliainfeksjon? Studentene må velge ett av fire svaralternativ, og får umiddelbart tilbakemelding på om de stiller rett diagnose. Har du i det hele tatt lest på dette? kan være den tøffe beskjeden enkelte får når de bommer med diagnosen.

Flere fagområder

Pukstad understreker at studentene selv har vært svært delaktige i å utvikle spillet, og to av dem, Eirik Sørgaard Aksdal og Sebastian Grøvdal Schaaning, har fulgt opp med en studie for å se hvilken pedagogisk nytte spillet kan ha. Etter ett års utprøving ser Pukstad at spillet må forbedres, og det er det hun nå skal bruke pengene fra Thon-stiftelsen til. Samtidig ønsker hun å hente inn flere fagområder, slik at studentene kan få eksamensoppgaver også fra ortopedi, psykiatri, revmatologi og mikrobiologi.

- Det er mange ulike måter å lære på, og for meg er det viktig å gi studentene en variasjon, sier Pukstad som selv gir studenter både forelesninger, gruppearbeid, spillbasert læring og direkte pasientkontakt.

Millionstøtte

Det er tredje året Olav Thon-stiftelsen gir sin støtte til allmennyttige formål, og rundt 42 millioner kroner deles ut under en seremoni i Universitetets aula i Oslo torsdag kveld. Leder i fagrådet for prisene og rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, er begeistret for forskningsprosjektet ved NTNU.

- Dette svarer veldig godt på de utfordringene som ligger i stortingsmeldingen Kultur for læring som ble lagt frem for noen uker siden og som handler om at utdanningene skal være studentsentrerte og studentaktive. Dette dataspillet er utviklet i samarbeid med studenter, det er et spill som studentene setter pris på, det er digitalt og det er innovativt, sier Ottersen.

Han mener at mye av undervisningen som foregår på universitetene er for passiviserende, og er derfor glad for å se et prosjekt hvor studentene blir aktivisert.

- De aller fleste studenter har vært innom dataspill, det gjelder nok også medisinstudenter, sier Ottersen.

Olav Thon-stiftelsen deler i år ut en internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning, og støtte til et nordisk forskningssamarbeid med vekt på Alzheimers og Parkinsons sykdommer. I tillegg gis det støtte til fem ulike nasjonale forskningsprosjekter som er undervisningsrelaterte. Det er i denne siste kategorien NTNU-prosjektet er tildelt en støtte på 485 000 kroner fordelt over tre år.

foto
Dataspill: Førsteamanuensis Brita Pukstad får nå nærmere en halv million kroner til å videreutvikle et dataspill for medisinstudenter. Foto: Morten Antonsen, Adresseavisen
foto
Brita Pukstad, førsteamanuensis ved NTNU og overlege ved St. Olavs Hospital. Foto: Morten Antonsen