- Det er bare gått ca. 90 dager siden hovedstyrken kom til Norge, men vi har absolutt fått det vi ønsket da vi kom hit, sier sjef for den amerikanske styrken på Værnes, oberst Douglas Bruun.

Både i USA og andre land har deployeringen av rotasjonsstyrken til Norge og Værnes, Marine Rotational Force Europe, vakt oppsikt. Denne uken har Bruun derfor tatt imot den ene amerikanske VIP-gjesten etter den andre.

Spiste lunsj med troppene

Både lederen for representantenes hus, Paul Ryan, lederen for forsvarskomiteen i representantenes hus, Mac Thornberry og sjefen for marinekorpsets styrker i Europa, general Niel E. Nielson, besøkte tirsdag Værnes og de amerikanske soldatene. De benyttet sjansen til å hilse på vanlige marinesoldater da de spiste lunsj i spise lunsj i messa på Værnes tirsdag.

- Vi har vært i ørkenen de siste 14 årene, så nå er vi tilbake for å øve i kaldt klima. Vi øver på å kunne operere under alle slags forhold, og det fungerer godt. Marinesoldatene i Marine Rotational Force Europe er våre ambassadører her, og det fungerer godt, var kommentaren fra general Nielson i forbindelse med besøket.

Adresseavisens intervju med oberst Bruun på Værnes skjedde forut for VIP-besøket, men obersten legger ikke skjul på at det har vært stor interesse fra høyt nivå for erfaringene fra rotasjonsstyrken og samøvelsene med nordmennene.

Fikk kuldesjokk

Flertallet av soldatene i den amerikanske styrken ankom Værnes i januar direkte fra varmen i Camp Lejeune i North Carolina. Bruun sier møtet med trøndersk vinterkulde var en perfekt overgang for mange, som aldri engang hadde sett snø.

Full vintertrening. Oberst Douglas Bruun, som er sjef for den amerikanske styrken på Værnes, har selv både gått Birken og vært med på overlevelsestrening i isvann mens han var i Norge. Foto: Victoria Ross/U.S. Marine Corps Forces

- Vi fikk to uker med perfekt aklimatisering før en del av soldatene reiste nordover, sier Bruun.

Etter trening med ski og truger, samt kjørekurs for vinterføre, med instruktører fra HV-12, reiste deler av styrken til Nord-Norge for å delta på øvelse Joint Viking. Der opererte amerikanerne sammen med Telemarkbataljon og britiske Royal Marines i 26 minusgrader eller mer. Bruun sier det var svært nyttig.

- Folk lærte fort at de ikke kan jukse med påkledning. De måtte forholde seg til været. Vi ser også at når det er for kaldt kan det være umulig å operere. Det er noe nordmennene tilpasser seg, sier Bruun.

Kjøper ullundertøy og sokker

Erfaringene fra oppholdet i Norge rapporteres oppover i marinekorpsets system. Allerede har innkjøp og vinterklær vært tema for et møte på høyt nivå i marinekorpset i Europa.

- Vi ser at utstyret vi har fungerer dersom instruksen følges, men det kan trengs ekstra forsyninger av vinterutstyr til soldatene. Vi ser også at det det utstyret det norske forsvaret har, blant annet ullundertøyet, er veldig bra, sier Bruun.

Mens sportsbutikker i Stjørdal har rapportert om at amerikanske soldater har tømt hyllene for ullundertøy, forteller Bruun om ullsokker. Marinekorpset hastebestilte nemlig flere hundre par ullsokker til soldatene fra det norske Forsvaret, og leverandøren Safa, for å holde varmen.

Vintertrening i Norge er likevel bare en del av planene for styrken på Værnes. Bruun sier forutsetningen hele tiden har vært å operere ulike steder i Europa sammen med allierte i Nato. I løpet av kort tid reiser derfor mange av soldatene trolig til øvelser både i Romania og i Baltikum. Bruun avviser imidlertid at det er lagt konkrete planer for å øve i Sverige, slik flere medier tidligere har meldt.

Øver kontinuerlig. De amerikanske soldatene på Værnes har blant annet øvd sammen med norske vaktstyrker fra Luftforsvaret og militærpolitiet. Her er korporal Mark Rippert i militærpolitiet fotografert under en øvelse midt i leiren. Foto: Victoria Ross/U.S. Marine Corps Forces

Vil ikke snakke om fremtiden

En forutsetning for intervjuet med den amerikanske obersten er at han ikke vil svare på spørsmål om fremtiden om rotasjonsstyrken på Værnes. En viderføring av ordningen ut over 2017 og eventuelle endringer, er en sak norske politikere og Forsvaret må ta stilling til, ifølge marinekorpset.

Den tunge kongressdelegasjonen som denne uken besøkte Norge møtte blant annet statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Politisk rådgiver Audun Halvorsen i Forsvarsdepartementet, som selv var med på Værnes-besøket, avviser imiderltid at rotasjonsstyrken var et tema i diskusjonenen.

- Samtalene med Paul Ryan og hans delegasjon dreide seg om det gode forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom våre to land, den sikkerhetspolitiske situasjonen, utviklingen av NATO og situasjonen i nord. Marinekorpsets rotasjonsbaserte trening og øving på Værnes er en prøveordning som fungerer godt i dag, og som er under evaluering. En eventuell fremtidig endring av dette nærværet i Norge var ikke noe tema under besøket, sier Halvorsen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.