Transportørene ber politikerne forsøke å få ned saksbehandlingstiden, slik at spaden kan stikkes i jorda snarest mulig.

Det må settes av penger til nye veiløsninger i området, og på Dovrebanen må et tilstrekkelig antall krysningsspor bygges. Uten nok krysningsspor blir godstogene bare stående og vente på hverandre.

- Første byggetrinn av en ny godsterminal må kunne realiseres raskere enn ti år. Politikerne må ikke glemme at området ved Torgård trenger nye veiløsninger og på Dovrebanen må det bygges krysningsspor. Hvis ikke, vil ikke godsterminalen fungere etter hensikten, sier Rolf Aarland, daglig leder i rådgivningsfirmaet Logistica.

På oppdrag fra Sør-Trøndelag fylkeskommune har Logistica utarbeidet en rapport der det er kartlagt at minst 1,6 millioner tonn gods i året kan flyttes over fra vei til bane. Godsmengden tilsvarer 60 000 trailere.

Må stå samlet

- Nå er det viktig at lokale myndigheter ikke sørger for ytterligere forsinkelser, og at man prioriterer dette arbeidet. Vi håper politikere lokalt kan stå samlet om å få til byggestart så hurtig som mulig, sier Joakim Strand, styreleder i NHO Logistikk og Transport Midt-Norge.

Han legger til at beslutningen om å bygge på Torgård er meget gode nyheter for Trøndelag. NHO er fornøyd med at det endelig, etter mange års kamp, kommer en avklaring om ny godsterminal for regionen.

Dette gir bransjen en forutsigbarhet som er viktig med tanke på fremtidig planlegging av fremføring av gods til regionen.

- Dette vil være et viktig tiltak med tanke på å overføre gods fra vei til bane. Det at det nå kommer en avklaring rundt ny godsterminal gir et svært viktig signal til hele bransjen at det nå satses på jernbane, sier Strand. Han gir samtidig ros til Regjeringen for handlekraft i en svært viktig sak.

Stikk spaden i jorda

Næringspolitisk leder i Næringsforeningen i trondheimsregionen, Børge Beisvåg, sier det er veldig bra at det nå kommer en beslutning om ny godsterminal. Næringsforeningen har jobbet med denne saken i en årrekke. Nå håper Beisvåg spaden kan stikkes i jorda relativt raskt, men det forutsetter at ikke planleggingsperioden trekker ut i langdrag.

- Nå må ikke politikerne glemme å sette av midler til veibygging og krysningsspor. Dette må avklares raskt. En ny godsterminal vil ikke fungere uten krysningsspor og et skikkelig veinett. I dag er Alnabruterminalen en flaskehals, men samtidig må Dovrebanen rustes opp, påpeker Beisvåg.

Stå på videre

Rolf Aarland ber Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune sørge for at godsterminalen får en tilfredsstillende veiløsning. En såkalt sekketerminal kan stå ferdig om ti år. Til første byggetrinn har Regjeringen og støtteparteine Venstre og KrF satt av 1,8 milliarder kroner. En fullt utbygd godsterminal med gjennomkjøringstunnel til Vassfjellet er av Jernbanedirektoratet kostnadsberegnet til 6,7 milliarder kroner.

-Nå må ikke politikerne si seg fornøyd med at det bevilget penger til første byggetrinn og slå seg til ro med det. De må etter hvert finne penger til at godsterminalen kan bli fullt utbygd, sier Aarland.

foto
Joakim Strand, styreleder i NHO Logistikk og Transport Midt-Norge. Foto: NHO
foto
Børge Beisvåg, næringspolitisk leder Næringsforeningen i trondheimsregionen. Foto: Morten Antonsen
foto
Rolf Aarland, daglig leder i rådgivingsfirmaet Logistica. Foto: Rune Petter Ness