Står på sitt: – Feil å stoppe norsk oljeproduksjon av hensyn til klima

foto