I november i fjor skrev Adresseavisen at rådmannen i Trondheim rådet industribedriften Isfjord Norway å finne seg nye lokaler i en av nabokommunene. Bakgrunnen var at tomta sjømatbedriften lå på ved Utleir ble omregulert til boligformål og Trondheim klarte ikke komme opp med noen alternativ tomt. Responsen lot ikke vente på seg.

- Et sted mellom ti og femten kommuner i regionen tok kontakt, smiler daglig leder i Isfjord Norway, Lars Krogh.

- Ja, vi følger selvfølgelig med i Adresseavisen, repliserer næringssjef i Orkdal, Aage Schei.

Vant kommunekampen

De to kappes om å smile bredest. Schei vant den trønderske kommunekampen om å få en attraktiv arbeidsplass til kommunen. Krogh har fått tomta og bygget som vil gi han den strømlinjeformede fabrikken han har drømt om.

- Det er en fin dag, dette er den beste løsningen på alle måter. Ny, strømlinjeformet fabrikk, slik vi ønsker den og logistikkmessig ligger Orkanger fantastisk til. Her kommer råstoffet både fra Vestlandet, fra Hitra og Nord-Norge. Samtidig ligger Orkanger så pass nært Trondheim at vi ikke risikerer å miste så stor del av arbeidsstokken vår. Det var veldig viktig for oss - dette blir toppers, sier en glad Krog.

- Hva synes du om at Trondheim rådet Isfjord til å finne seg lokaler et annet sted, næringssjef Schei?

- Vi kjenner Trondheim, vi ble ikke veldig overrasket. Næringsliv er ikke fremst i panna der, svarer Schei.

- Hvis Trondheim ikke er opptatt av næring, hva er de opptatt av da?

- Tja, bolig er jo veldig viktig da, konstaterer Aage Schei.

Ti års leieavtale

Tomteprisen på industriområdet Grønøra ligger ifølge de to omkring 30–40 prosent under tilsvarende i Trondheim. Kommunen investerer i tillegg i et industribygg og prosjektet vil til sammen koste ca. 80 millioner kroner. De vil bruke ett år på prosjektering og ett år på bygging. Planlagt innflytting er sommer 2018.

- Er det ikke risikabelt for kommunen å ta så store investeringer?

- Risikabelt? Nei, her har vi ti års leiekontrakt. Og bygget kan brukes på flere måter. Dette er en investering vi foretar med glede, sier Schei.

- Hvor stor er etableringen for Orkdal?

- Veldig stor. Dette blir en av de største industribedriftene i kommunen og vi er industrikommune nummer én i regionen. Det er ekstra attraktivt at vi på denne måten får enda et bein å stå på – i tillegg til olje og gass og smelteverksindustri – som har vært viktigst frem til nå. Det går så det griner på Orkanger, smiler Schei.

Håper på nye orkdalinger

Både næringssjefen og Krogh håper og tror at flere av de ansatte i Isfjord Norway vil flytte fra sørsiden i Trondheim, der et stort flertall bor nå, til Orkanger.

- Den 6. oktober inviterer vi samtlige ansatte for å fortelle hva vi kan tilby av boliger, barnehager, skole og andre tilbud, forteller Schei.

Krogh opplyser at de vurderer å kjøpe et leilighetsprosjekt der de ansatte kan få kjøpt seg egen leilighet.

- Noe rimeligere boligpriser kan gjøre at enkelte kanskje kan eie, i stedet for å leie, slik de gjør i Trondheim, forteller han.

- For oss er det viktig at vi kan tilby jobb til i hvert fall én av de voksne i en familie. Vi ønsker ikke være en soveby til Trondheim, supplerer Schei.

Vil doble omsetningen

Nærheten til Trondheim var veldig viktig og gjorde at Hitra ikke var aktuell. De andre tomtene sjømatbedriften luktet på lå i Klæbu, Melhus og Malvik.

Arbeidsprosessene i bedriften er delvis samlebånd som krever fingerferdighet, mens dyrere produkter i sortimentet krever at hvert produkt håndlages.

Sjømatprodusenten startet virksomheten på kai 16 i Trondheim i 2006 med tre ansatte. Da de flyttet til Kastbrekka på Utleir var det 20 ansatte. Siden har det vokst, med unntak for en konkurs i 2011. Nå er det mellom 75 og 125 ansatte i bedriften og ambisjonen for ytterligere vekst er store.

- Med det nye lokalet kan vi øke produksjonen 100 prosent og doble omsetningen, sier Krogh.

- Hvor mange flere ansatte trenger du i så tilfelle?

- Om lag 30 prosent flere ansatte, svarer Krogh.

- Blir du rik nå?

- Nei, dette er først og fremst hardt arbeid. Men en vakker dag, kanskje, smiler Krogh.

Viktigst at de blir i regionen

Ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim synes det viktigste er at Isfjord Norway ikke flytter fra regionen.

- Vi er en felles bolig- og arbeidsmarkedsregion i Trondheimsregionen, og Orkdal er en del av den. Det viktigste er at bedriftene finner tomter og lokaler som er de beste for å sikre arbeidsplassene. Jeg er ikke like opptatt av hvilken side av kommunegrensen de ligger, sier Ottervik.

Ottervik viser til at sammenslåingen av Trondheim og Klæbu til én kommune i 2020, løser problemet med mangel på tomter for plasskrevende industri.

- Tulluan i Klæbu er utpekt til plasskrevende industri, og det er vedtatt å bygge ut veien til industriområdet. Området kan ikke åpnes før det har ny vei, fordi dagens vei går gjennom et bolig- og skoleområde. Når veien er ferdig, vil ta noen minutter å kjøre fra Torgård til Tulluan, sier Ottervik.

Byggingen av første byggetrinn på veien fra Torgård til Tulluan starter neste år, og andre byggetrinn håper Ottervik blir med i Miljøpakke trinn 3 når Stortinget behandler den til våren.

Ottervik sier det uansett ikke er aktuelt å gjøre som Orkdal kommune, som bygger nye lokaler og leier dem ut til Isfjord Norway.

- Vi må bruke våre investeringsmidler til sykehjem og skoler. Det er veldig mange private i Trondheim som står for investeringer og leier ut til næringslivet i Trondheimsregionen. Det har jeg ikke opplevd som en utfordring, sier Ottervik.

- Næringssjefen i Orkdal sier at dette ikke er overraskende, for Trondheim er ikke veldig opptatt av næringsliv. Er det riktig?

- Trondheim har vært i dialog med Isfjord lenge for å finne tomter, men de har ikke passet bedriften. Når bedriften nå har funnet hensiktsmessig tomt i regionen, er det bra.

foto
Signerte tirsdag. Leieavtalen mellom Orkanger kommune og Isfjord Norway ble signert tirsdag formiddag. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen
foto
- Vi kjenner Trondheim. De er ikke så opptatt av næring, sier næringssjef Aage Schei (t.h) og viser fram industriområdet Grønøra. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen