Det er den oppnevnte navnekomiteen som enstemmig har foreslått Nærøysund.

De to kommunestyrene skal 14. mars stemme over navneforslaget før de senere samme dag går til votering i et felles kommunestyremøte. Det er Kongen i statsråd som til slutt bestemmer hva den nye kommunen skal hete.

Ordfører i Nærøy og medlem av navnekomiteen, Steinar Aspli (Sp), forteller at det var diskusjoner på forhånd om hva kommunen skal hete, og det kom inn flere forslag.

- Men etter at navneforslaget ble kjent, har det vært lite debatt. Det ser ut til at folk har slått seg til ro med navnet Nærøysund, og mitt inntrykk er at det er det som blir navnet på kommunen, sier Aspli.

Må bli enig om sted

Da kan det nok ventes adskillig mer debatt om hvor kommunesenteret skal ligge. Blir det Kolvereid i Nærøy eller Rørvik i Vikna? Begge kommuner mener de har gode argumenter for at administrasjonssenteret bør ligge i deres kommuner.

Vikna og Nærøy er torsdag og fredag samlet til felles kommunestyremøte på Rock City i Namsos. Der vil de snakke om hensikten med sammenslåingen og hvilke forventninger de har.

Meningen var at også Leka og Bindal kommuner, med henholdsvis 600 og 1500 innbyggere, skulle slå seg sammen med Vikna og Nærøy, for det hadde Stortinget bestemt 8. juni 2017. Men etter stortingsvalget, ble sammenslåingsvedtaket opphevet 7. desember. Nå skulle bare Vikna og Nærøy gå sammen.

Har bystatus

Nærøy har i overkant av 5100 innbyggere. Administrasjonssentrum er Kolvereid, som med bystatus fra 2002 og 1748 innbyggere per 1. januar 2017 er Norges minste by. Vikna har rundt 4400 innbyggere, hvorav 3100 i småbyen Rørvik.

Navnekomiteen begrunner navneforslaget med at Nærøysund brukes som navn på sundet mellom kommunene Nærøy og Vikna og er en sentral del av pulsåren som binder Kyst-Norge sammen. Det som har definert regionens plass i verden, er ikke at den ligger ytterst i Namdalen eller lengst nord i Trøndelag, men midt i skipsleia.

Felles identitet

Videre pekes det på at Nærøysund har en historisk forankring i begge kommunene og kan gi en felles identitet til alle i den nye kommunen. Navnet har sitt utspring fra stedsnavnet Nærøya, som var det økonomiske, politiske og religiøse senteret i den ytre halvdelen av Namdalen fra norrøn tid til midten av 1800-tallet.

- Nærhet til havet vil også i fremtiden være vårt sterkeste fortrinn for vekst og utvikling, i hele den nye kommunen, går det frem av innstillingen fra navnekomiteen.

foto
Skiller lag: Leka og Bindal blir ikke med på kommunesamemnslåingen med Nærøy og Vikna. F.v: Lekaordfører Per Helge Johansen (Sp), ordfører i Vikna, Amund Hellesø (Ap), ordfører Steinar Aspli (Sp), Nærøy og bindalsordfører Britt Helstad (Ap) fra et møte før Stortinget ombestemte seg. Foto: Håvard Jensen