Utbygger får viljen sin om antall etasjer ved Royal Garden

foto