Hildegunn trodde først hun så syner da Ailo rørte på hodet