Huset har vært i familiens eie siden 1892 - nå vil NTNU rive det

foto