Fisker i Nidelva måtte ringe politiet etter uvanlig basketak

foto