Kjøper E.C. Dahls-tomta for å kunne bygge 1100 boliger

foto