Vil ha like mye kraftproduksjon til havs som Norge har på dagens vannkraft

foto