foto
Kristin Broholm - leder på Evjen bhg i ORKLAND. Forskningsprosjekt i barnehage. Nå er resultatene klare. Orkangerbarnehagen skal fortelle om hva som har skjedd på disse årene og hva det har ført til. Foto: Kim Nygård

Vet du hvordan ungen din egentlig har det i barnehagen?