Mobbeplan skal vedtas uten at skolene er hørt

foto