- Det er ikke bare å sette inn tiltak, vi må gjøre det som virker