NVE: 90 prosent risiko for storflom i flere elver i Trøndelag

foto