– Jeg hadde ikke hatt noen betenkeligheter med å kjøpe leilighet der

foto