UP kontrollerte farten i Okstadbakken og på Omkjøringsveien torsdag.