Ifølge rapporten fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) vil 1.000 ekstra menneskeliv gå tapt dersom alkoholprisene senkes til dansk nivå, og 600 flere dersom de reduseres til samme nivå som i Sverige.

Nordmenn flest jubler over at lavere priser på øl, vin og brennevin presses fram av økt EU-tilnærming og grensehandel, skriver Aftenposten. De lavere prisene fører naturlig nok til økt forbruk. Ifølge rapporten vil hver nordmann drikke tre liter mer ren alkohol hvis danske priser legges til grunn, og to liter mer hvis svenske priser blir normen. Men som et resultat av dette vil skadevirkningene øke dramatisk. Ifølge beregningene vil 400 flere menn dø som følge av ulykker hvert år om vi får danskepriser, 300 flere ved svenske priser. Antall selvmord vil øke med 100 med et dansk prisnivå, og 60 med svensk nivå. Det vil også bli flere drap, og annen voldskriminalitet vil øke.

Forskerne som har laget rapporten sier at man alltid må tolke slike beregninger med forsiktighet, men de mener at metodene de har brukt holder mål. - Det hersker liten tvil om at reduserte alkoholpriser vil gi økt forbruk og mer alkoholrelaterte skader, sier forskningssjef Sturla Norlund ved SIRUS.

Norsk alkoholpolitikk har basert seg på høye avgifter og begrenset tilgjengelighet for å begrense skadevirkningene mest mulig. Forskerne innser at denne politikken står for fall, og sier utfordringen nå blir hvordan man kan bremse økningen i skadevirkninger.