Ifølge den nye sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, er dette snakk om helt nødvendige vedlikehold og pengebruk frem til de nye F-35-flyene er faset inn.

Årsaken er kort og godt at dagens F-16 vil være Luftforsvarets fremste våpen til de nye kampflyene er operative. F-16 skal etter planen fases ut i 2021–2022 når Evenes står klar til å ta over kampflyberedskapen, såkalt QRA, for å møte og identifisere fremmed fly nært norsk luft-rom, forteller Skinnarland til Adresseavisen.

Har investert kraftig

- Vi har gjennomført store oppgraderingsprogram på F-16 flere ganger. Oppgraderinger er noe som skjer kontinuerlig. Det er nødvendig for å sikre at de kan være operative, sier Skinnarland.

På starten av 2000-tallet gikk flyene gjennom det som omtales som MLU – midl life update, og fikk moderniserte cockpit og mulighet til å benytte flere ulike typer våpen. Etter at det ble oppdaget sprekker i flyskrogene ble en rekke av kampflyskrogene forsterket mellom 2005 og 2012. Siden 2012 er det byttet vinger på flyene som skal opereres frem til F-35 overtar. Det siste vingebyttet gjøres i år. Årsaken til både sprekkdannelser og vingebytter er den store slitasjen og belastningen, med tyngre våpenlast og mer angrep mot bakkemål enn opprinnelig forventet.

I tiden fremover skal det også gjøres kontinuerlige oppdateringer på flyenes avionikk- elektronikk, opplyser Luftforsvaret. De utfører normalt vedlikehold, inspeksjoner og mindre modifikasjoner selv, mens selskapet AIM på Kjeller står for tyngre vedlikehold.

Veteranfly

Norge opererer i dag en av verdens eldste F-16-flåter, selv om den er kraftig oppdatert siden flyene ble tatt i bruk i 1980.

- Det er en eldre flypark, og når flymaskiner blir eldre er det ikke uvanlig at vedlikeholdsomfanget øker. Men F-16 er fortsatt et moderne kampfly med de oppdateringer og oppgraderinger som gjøres, skriver kommunikasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret i en e-post til Adresseavisen.

Han viser til at materielldriftsutgiftene på F-16 i dag ligger på ca. én milliard kroner per år. Til sammenligning opplyste forsvarsminister Espen Barth-Eide til Adresseavisen i 2012 at Forsvaret da brukte 540 og 700 millioner kroner årlig på å fly F-16.

- Utfasingen av F-16 starter i 2017 og er knyttet til mottak av F-35 i Norge. Kostnaden på drift av F-16 vil i årene fremover reduseres pga. at vi bruker de mindre, mens kostnaden per flytime øker, skriver kommunika-sjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret i en e-post til Adresseavisen.

Mens det i dag flys F-16 fra to flystasjoner, er det meningen at F-35 aktiviteten konsentreres på Ørland, mens det fra Bodø flys F-16 inntil disse flyene fases ut helt.

Helt i rute

10. november i år skal etter planen de tre første F-35-flyene lande på Ørland flystasjon. Da vil Norge totalt ha ti nye kampfly. De resterende sju vil alle bli brukt til utdanning av personell ved Luke Air Force Base i Arizona. Fire av flyene skal stasjoneres fast i USA, mens de tre siste etter hvert skal hjem til Norge.

- Vi er godt i rute med forbered-elsene til å ta i bruk F-35. Vi følger dette tett og har planlagt slik at vi kan håndtere eventuelle avvik og ting som dukker opp. Nå er målet vårt å være klare til å trene og drive F-35-operasjoner fra første dag når de lander på Ørland, sier Skinnarland.

Jobber på spreng

Adresseavisen møter henne under luftmaktseminaret ved Luftkrigsskolen. Der er også Martin Teslie, som er sjef for utdanningen av norsk personell i USA. Begge snakker om utfordringen med å trene personell for å håndtere alle oppgaver rundt de nye flyene. Blant annet arbeides det fortsatt med manualer for flyene.

- Flyene kommer, og de kommer i år. Dette seminaret er en del av det å omstille Luftforsvaret slik at de er klare for det, sier Teslie, som selv er full av lovord om de nye kampflyene.

- Det er et formidabelt fly, sier han.