- Vi saumfarte hele Trondheim og alle Trondheims nabokommuner. Vi endte opp med at Rotvollhaugen var den optimale plasseringen, sier prosjektleder Jørn Halvorsen.

Perfekt skog

Halvorsen blir daglig leder i klatreparken som etter planen skal åpnes til høsten. Halvorsen er tilknyttet selskapet Høyt & Lavt som har etablert flere klatreparker her i landet de siste årene.

- Vi har et ønske om å etablere oss i alle store norske byer, og dette blir den mest bynære klatreparken i Norge. Samtidig er skogen her perfekt fordi den består av ferdigvokste, rette og solide trær, sier Halvorsen.

Bra for området

Grunneier og styreleder i Rotvoll Eiendom, Bjørnar Oust, ble raskt overbevist da han ble forespurt om bli med på prosjektet og stille Rotvollhaugen til disposisjon.

- Dette er et kjempebra prosjekt for området. Det er en gammel og flott skog med cirka hundre år gamle furutrær. Den er tidligere brukt som beiteskog for storfe, men blir ikke lenger brukt til noe som helst, sier Oust.

Parken vil inneholde ulike klatreløyper tilpasset alle aldre. De høyeste løypene vil gå ti til femten meter opp i trærne. Det vil også lages en egen løype med zipliner.

- Klatreparken vil være et naturlig aktivitetstilbud til både barn, voksne, familier, skoleklasser og bedrifter. Vi håper på 20 000 besøkende per sesong. Erfaringer fra andre klatreparker gjør oss trygge på at det er fullt mulig også her i Trondheim, sier Halvorsen.

foto
Grunneier Bjørnar Oust og prosjektleder Jørn Halvorsen har allerede blinket ut hvilke trær som egner seg for de ulike klatreløypene på Rotvollhaugen. Foto: Frank Lervik

Dispensasjon fra LNF-krav

Byggesakskontoret i Trondheim kommune har gitt dispensasjon fra landbruks-, natur- og friluftskravet som er i området. I rammetillatelsen fra kommunen står det blant annet: Klatreparken er et positivt tiltak da det gir muligheter for fysisk aktivitet og mestringsfølelse i naturen.

SE VIDEO FRA KLATREPARKEN I MERÅKER

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har kommet med en uttalelse i saken der de påpeker viktigheten av at skogen blir bevart og påført minst mulig slitasje.

- De som skal bygge parken har solid erfaring. Trærne er jo selve livsgrunnlaget for en slik park så de vil vi selvfølgelig være veldig forsiktige med, lover grunneier Oust.

foto
Det skal bygges flere klatreløyper på Rotvollhaugen som er tilpasset ulike aldre og ulike grader av høydeskrekk. Bildet er fra Høyt & Lavts klatrepark i Vestfold. Foto: Henning Evju/Høyt & Lavt

Koster ti millioner

Investeringskostnadene er beregnet til cirka ti millioner kroner. Det skal bygges en driftsbygning med lager og sanitæranlegg på en åkerlapp på vestsiden av Rotvollhaugen. Her blir det også etablert en parkeringsplass for biler og sykler.

- Vi vil lage en billettløsning som vil motivere besøkende til å bruke kollektivtransport. Vi vil helst at folk tar buss, sykler eller går hit. Med en så sentral plassering tror vi ikke behovet for parkeringsplasser for biler blir så stort, sier Halvorsen.

Bygginga av klatreparken starter etter planen i juni.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter