Terrorangrep med kjøretøy har rammet Nice, Berlin, London og nå sist i Stockholm 7. april. En 39 år gammel IS-sympatisør drepte fire personer med lastebil i hjertet av den svenske hovedstaden.

Anslagene har fått rådmann Morten Wolden i Trondheim til å reflektere rundt spørsmålet om sikring av blant annet Nordre gate - hvor en lastebil enkelt vil kunne kjøre gjennom.

Møtes for å diskutere

- Tunge, fysiske sperringer har vært drøftet tidligere, men det er foreløpig ikke iverksatt tiltak, og det må i utgangspunktet komme som en bestilling fra politiets side, sa Wolden til NRK etter Stockholm-terroren.

- Det er politiet som har mest kunnskap om beredskapsnivå og krisenivå. Det er også de som skal håndheve sikkerheten - derfor er det politiet som må komme til kommunen med anbefalinger om eventuelle tiltak, utdyper han overfor Adresseavisen.

Rådmann Morten Wolden og politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag har avtalt at de skal ha et møte for å diskutere eventuelle sikringstiltak i Trondheim etter terroren i Stockholm.

Noen slik anbefaling om å sperre Nordre gate kommer imidlertid ikke fra politimesteren i Trøndelag.

- I utgangspunktet kommer jeg ikke til å gi slike råd på nåværende tidspunkt, men det foretas en løpende vurdering av situasjonen i politiet. På grunnlag av dette skal jeg ha et møte med rådmannen for å diskutere nøyere om det er noe vi bør iverksette, sier Nils Kristian Moe.

17. mai blir tema

- Det ante meg at det kom til å bli signalet fra politimesteren og jeg vil støtte meg på hans vurdering. Nå skal vi møtes og gå gjennom det som har skjedd andre steder, få politiets vurderinger og drøfte deres anbefalinger, sier Wolden.

Politimesteren og rådmannen snakket sammen onsdag, men tidspunktet for møtet er ennå ikke satt.

Under møtet kommer også eventuelle ekstra sikringstiltak under 17. mai til å bli et tema, opplyser Moe, uten å kunne være mer konkret foreløpig.

- Viktigst å forhindre radikalisering

Tirsdag avsluttet politiet den midlertidige bevæpningen som ble innført etter angrepet i Stockholm.

- Jeg føler ikke at situasjonen er slik at vi trenger å hausse opp dette. Det er ikke grunnlag for folk å være bekymret for å bevege seg i bybildet, sier Moe, og legger til:

- Angrep som det som skjedde i Stockholm, er umulig å forhindre. Stenger man et område, flytter man problemet til et annet. Det viktigste vi kan gjøre for å unngå at dette skjer, er å forhindre radikalisering ved å integrere folk slik at de får gode liv i Norge og ikke blir stående utenfor. Politiet må jobbe for å avdekke trusler før angrep skjer, poengterer politimesteren.

Vil vurdere sikring av Torget

Rådmann Wolden hadde et møte med beredskapsrådgiveren i kommunen etter hendelsen i Stockholm, for å gå gjennom eventuelle sikringstiltak.

- Jeg tror det er lite sannsynlig at noe skjer, men vi kan ikke se bort fra det. Og vi vil derfor være best mulig forberedt, sier Wolden.

I forbindelse med den kommende utbyggingen av Torget er det naturlig å allerede nå begynne å tenke på eventuell sikring av området, mener rådmannen.

- Vi har noen sikringstiltak på Torget i dag. De er ikke beregnet for å hindre terror, men for å stoppe bilkjøring slik at bare våre driftsfolk kommer inn. Vi ser at det i mange byer brukes heve- og senke-pullerter. Dette er et effektivt hjelpemiddel om man trenger å sperre et område. Det har en kostnad, men kan vurderes når vi likevel skal bygge på Torget, sier Wolden.

- Spør fagmiljøene

Sikkerhetsforsker Sunniva Frislid Meyer ved Transportøkonomisk institutt, uttalte nylig til NRK at hun var bekymret for uklare ansvarsforhold når det gjaldt sikring av offentlige plasser.

Til Adresseavisen sier Meyer at hun er bekymret for om det blir gjort helhetlige risikoanalyser, blant annet om Torget i Trondheim har så mange arrangementer at det bør installeres permanente kjøretøysperrer.

Hun sier at en slik avgjørelse er kommunens ansvar, og er skeptisk til å overlate den til politiet.

- Jeg stiller spørsmål ved om det lokale politiet har stor nok kunnskap om avverging av kjøretøyangrep. Her sitter kunnskapen ofte andre steder, sier Meyer, og peker blant annet på Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets Sikkerhetstjeneste og Forsvarsbygg.

- Bør kommunen be om råd hos disse miljøene?

- Ja, jeg tror det er viktig at de rådfører seg med fagmiljøer som har spesialisert seg på dette, sier Meyer.