«Hokken ska´n godblonke tel?» Varaordføreren siterte Einar Skjæråsen, og kommunestyret i Skaun holder fremdeles alle muligheter åpne.

1. Slå seg sammen med Melhus og kanskje Midtre Gauldal (alternativ øst)

2. Slå seg sammen med Orkdalsregionen der fem kommuner allerede har skrevet under en intensjonsavtale med kommunenavnet Orkladal (alternativ vest)

3. Fortsette som egen kommune

LES OGSÅ KOMMENTAREN: I disse kommunene skal folket bestemme

Rotete prosess

Kommunestyret brukte torsdag mye tid på det mange kalte for en rotete prosess rundt kommunereformen. Orkdal, Agdenes, Skaun, Meldal, Snillfjord og Rindal i Møre og Romsdal har allerede skrevet under en intensjonsavtale, mens Skaunordføreren valgte å la være. Nå må alle fem kommunene si ja til å ta inn Skaun i denne avtalen. Husby har forklart den manglende underskriften med at han ønsket å avklare mot Melhus først. Nå har han likevel sendt en e-post til de fem kommunene der han har bedt om at Skaun blir en del av intensjonsavtalen.

I Melhus vedtok kommunestyret tidligere denne uken å fortsette samtaler bare med Skaun. Midtre Gauldal bestemmer seg for hva som skjer videre med kommunereformen førstkommende mandag. Kommunestyret i Skaun er åpen for å forhandle med begge.

Folkeavstemning 30. mai

Målet for Skaun er fremdeles å ha folkeavstemning 30. mai.

- Nå må vi få folket til å engasjere seg, sier fremskrittspartiets Anita Gilde.

- Ett stalltips er at det blir Melhus. Det er store grupper som ønsker seg den veien. Vi har mest til felles med dem og etter mitt syn vil det samarbeidet gjøre at vi får best mulig fagmiljø. Mens viss folket vil andre veien, så går vi for det.

- Hva skjer dersom folket viser at de vil stå alene?

- Da vil jeg si at det er litt trist. Det vil skape økonomiske utfordringer for oss. Da må vi være villige til å gjøre endringer vi ikke har vært villig til før. Vi klarer oss utmerket alene i 10–15 år til, men da får vi en eldrebølge.

Høyremannen heller mot øst

Erik Fenstad (H) slår fast at han ønsker sammenslåing.

- Jeg jobber i Melhus og heller mot sammenslåing østover. Andre vil helst vestover.

- Økonomi, kompetanse og kapasitet, sier Fenstad om hvorfor han mener Skaun ikke kan fortsette som en egen kommune.

- I 2040 er vi 110 prosent flere eldre over 80 år enn i dag. Det betyr at vi trenger flere sykehjem. De eldre om 20–30 år trenger kanskje også annen pleie enn det vi kan gi i dag, sier han.

Høyre og Fremskrittspartiet har fire av de 23 representantene i kommunestyret. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har tilsammen 15 representanter.

foto
Vil ha sammenslåing: Erik Fenstad (H) håper på sammenslåing med Melhus. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen
foto
Forhandler i øst og vest: Ordfører Jon P Husby (Sp) håper på å legge fram intensjonsavtaler både med Melhus og Orkdalsregionen. Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen