foto
Hver gang noen går inn eller ut av dette rommet, og andre soverom, går det en alarm. De ansatte er raskt på plass og forsikrer seg om at det kun er én ungdom tilstede. Foto: Stein J. Bjørge

Det finnes ikke riksdekkende behandling eller retningslinjer på hvordan disse barna og ungdommene skal håndteres. Nå foreslår KrF egne behandlingsinstitusjoner for barn og unge. Det skriver Aftenposten.no.

Inne i et rødt hus ved skogkanten sitter tre svenske tenåringer. Den ene holder en gitar i hendene, den andre en spillekonsoll og den tredje en skive med salami og ost. Guttene er alle på behandling for å ha tvunget barn eller ungdommer til sex.

- Vi har det godt her, og går på skolen, sier to gutter Aftenposten møter en ettermiddag i januar.

Internasjonal forskning slår fast at mellom 30 og 50 prosent av alle seksuelle krenkelser eller overgrep mot mindreårige gjøres av andre barn. Dette bekreftes av norske tall fra 2003.

Tilfeldigheter i Norge

I Sverige får en del av overgriperne behandling ved Off. Clinic der barn og ungdom bor i inntil fem år. I Danmark får de fleste barna tilbud om poliklinisk behandling. I Norge risiker ungdom som har utført overgrep å bli plassert på samme institusjon som offer. Men noen barn får tilbud om dagbehandling, blant annet i Bergen, i Trondheim, Kristiansand og Nord-Norge.

Trygghet og god middag

I utgangspunktet tar institusjonen i Sverige imot både gutter og jenter, men det er svært sjelden at jenter er til behandling.

Lurer du på når doktorleken er overgrep? Les barometeret nederst i saken.

- Vi må først og fremst skape trygghet. Guttene får god mat, og omgivelsene skal være hyggelige. Alt skal være forutsigbart, sier Erik Kandell, leder av Off. Clinic på Visslan seks mil utenfor Kristianstad.

Anette Birgersson er psykoterapeut og har vært med på å utvikle metoden de ansatte bruker i behandlingen. Hun sier trekk ved ungdommene på Off. Clinic er seksuell nysgjerrighet, tvang og aggressivitet forekom, den skjer mellom barn og ungdom som er i ulik alder, utviklingsnivå eller fysisk størrelse.

- Ofte kjenner de hverandre, og den seksuelle adferden endrer seg ikke selv om den blir påpekt. Det har også hendt at noen blir skadet, at det skjer i en slags affekt, eller at dyr er involvert, sier Birgersson.

Alarmen går når noen går inn på rommet

På Off. Clinic er sikkerhet viktig. Alle ytterdører er låst, og det er installert alarm på alle soverom. Den avgir høy lyd hver gang noen går inn eller ut av rommet.

- Ingen av guttene som bor her skal være sammen med barn eller ungdom uten tilsyn, forklarer Kandell. Når alarmen går er det umiddelbart en ansatt på plass.

Guttene i huset skal i utgangspunktet ikke engang passere hverandre i trappen mellom første og andre etasje uten at noen voksne er til stede.

Birgersson presiserer at ungdommene ikke er ulike andre biologisk, men at de trenger undervisning og støtte, hjelp til å regulere følelsene sine, og klare grenser på anatomi og seksuelle grenser.

Men noe privatliv har guttene; de kan lukke døren både til eget rom og til toalettet.

At Norge ikke har noe tilbud til overgripere under 18 år bekymrer stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad, KrF.

- Norge er det eneste skandinaviske landet hvor det ikke er kompetanse om tilbud til barn og ungdom som har forgrepet seg seksuelt på andre barn, sier han, og tar saken opp til behandling på Stortinget.

56 gutter behandlet i Bergen

Psykologspesialistene Monica Jensen og Helle Kleive har arbeidet med denne sårbare gruppen barn og unge i Bergensområdet i 10 år. Ved V27 ved Betanien sykehus, tilbys barn og ungdom behandling på dagtid. Jensen har gått gjennom data om 56 av guttene som har vært til behandling ved poliklinikken: Gjennomsnittsklienten er en ung gutt, tidlig i puberteten, ca. 14 år som forgriper seg seksuelt på jente i barneskolealder.

Kjenner offeret

- Ofte kommer det frem at offeret er kjent, det kan være en søster, en annen slektning, eller en jente i nærheten. Overgrepet skjer ofte hjemme, i en skog i nærheten eller på en lekeplass. Det kan begynne mer at han begynner å ta på henne, ber henne vise frem kjønnsorganet sitt, viser frem sitt. Det kan ha skjedd en gang, men det mest typiske er at det kommer frem at det har skjedd mange ganger, forteller Monica Jensen.

Noen ganger utvikler overgrepet seg til å bli onanering, gjensidig onanering eller samleie.

I Sverige finnes det fem institusjoner, fire private og en statlig som behandler disse barna. De som blir innlagt karakteriseres ved flere overgrep, og mer alvorlig.

Forbud mot fysisk kontakt

På Off. Clinic får ikke ungdommene være fysisk i kontakt med hverandre. «En armlengdes avstand» er regelen alle kjenner.

Leder av Off. Clinic Erik Kandell åpner dørene for Aftenposten. Rommene er lyse, store og med lun varme i gulvet. I hovedhuset er det en stor peis. Stuene er dominert av store lenestoler med høye armlene.

- Vi har ikke en eneste sofa, ingen som bor her skal ha fysisk kontakt med hverandre, forteller Kandell.

De får heller ikke ha mobiltelefon, eller PC, Ipad eller TV på rommet. Hvis noen surfer på internettet på en av PC-ene som står i stuen og ser på porno, går det beskjed til en av terapeutenes mobiltelefon.

Alarmen går hvis noen ser på porno på nettet

- Det skjer selv om det skal være en voksen ved siden av når noen er på internett.

Guttene med gitaren, spillekonsollen og ostesmørbrødet sitter i hver sin stol. Miljøarbeideren sitter mellom gitaren og spillekonsollen. To av de tre gutta ser for seg et snarlig liv utenfor institusjonen. De er snart ferdigbehandlet, og får lov til å ta toget alene til videregående skole.

Følges til toget

De andre beboerne må følges på tog og offentlig kommunikasjon. Hvert hus har dessuten sin egen minibuss der det enten sitter en voksen mellom hver beboer, eller de blir plassert på hver sin seterad.

Alle barna og ungdommen blir risikovurdert før de blir innlagt. Kun de med høy risiko får plass.

Forgrepet seg på søsken, slektninger eller barn i nabolaget

- De har ofte forgrepet seg på søsken, slektninger eller barn i nabolaget. Ofte blir overgrepet oppdaget fordi offeret forteller det til noen voksne, sier Birgersson.

Sikkerheten på institusjonen har alltid høyeste prioritet.

- Ungdommene har behov av en ytre kontrollfunksjon. Vi skal sikre at ingen nye overgrep skal begås, og garantere ungdommens sikkerhet når de er hos oss, sier Birgersson og legger til at overgrep skjer fort, og kan begås døgnet rundt.

KrF-politiker: Uholdbart

Stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad, KrF, har interessert seg for disse barn som overgripere lenge. Nå foreslår han at Stortinget sikrer egne barnevernsinstitusjoner for barn og unge som forgriper seg seksuelt på barn.

- Jeg har fått vite at barn som selv er utsatt for seksuelle overgrep er blitt plassert på samme institusjon som barn som har begått seksuelle overgrep, og da på institusjoner som er ikke er uformet slik at man kan forhindre at nye seksuelle overgrep blir begått, sier Ropstad.

Han mener dette er helt uakseptabelt, og krever at regelverket må endres for å sikre barna.

Både Jensen og Kleive kjenner til at ungdom som har forgrepet seg på barn har vært plassert på samme institusjon som jenter som har vært utsatt for overgrep.

- Vi må hindre at disse barna plasseres på samme institusjon om barn som er utsatt for overgrep, sier Ropstad. Han vil også ha på plass individuell oppfølging og terapeutisk behandling av dem som har forgrepet seg.

Psykologspesialistene Monica Jensen og Helle Kleive er enige i at kunnskapsnivået bør styrkes slik at alle utsatte barn i hele landet får riktig behandling. Jensen trekker frem at flere Barnehus nå melder sin interesse.

Postnummerlotteri

- Men slik det er i dag er det et postnummerlotteri. Hvor du bor er utslagsgivende om hva slags hjelp du får.

Helle Kleive mener som Krf-politikeren at det også bør etableres institusjonene for de barna og ungdommene som har begått mange, og alvorlige overgrep.

- Vi trenger flere institusjoner, og det beste er om staten tar ansvar. I dag er arbeidet i for stor grad preget av ildsjeler og lokalt initiativ, sier hun.

Mye behandling

På Off. Clinic er hverdagen viktigst. Selve behandlingen er individuell samtale og gruppe terapi.

- Terapeutene trekker inn tema om sex og samliv og sosiale ferdigheter inn i hverdagen. De er på avdelingene hele dagen, sammen med ungdommene. Det er viktig.

Selv om det er seksuelle overgrep som er det ungdommene har felles, er ikke dette et tema i hverdagen.

- Det passer seg ikke å snakke om dette ved middagsbordet, eller ved TV. Dette snakker vi om i terapitimene, sier Erik Kandell.

De tre hovedhusene ligger like ved skolen. Den drives av kommunen, men det er kun elever fra institusjonen som går der. På vei til skolestuen stopper Kandell stopper opp ved en stor dam. Oppi den svømmer små og store gullfisk.

- Vi kan ikke ha dyr her heller. Det hender at ungdom har forgrepet seg på hunder eller hester.

Gjenkjenne følelser

- Mange som kommer hit mangler mange elementære ferdigheter, sier Kandell.

Mye av behandlingen går også på å gjenkjenne følelser, alt fra glede, til sinne, irritasjon til seksuelle følelser.

- Så hjelper vi dem med å finne konstruktive ferdigheter ut av følelsene, hvordan styre impulsene, sier Kandell.

- Hva vet dere om resultatene av behandlingen?

- Forskning har vist at tilbakefall etter en behandling rettet direkte inn mot overgriper er på 5 prosent. For dem uten behandling begår mellom 20 til 30 prosent et nytt overgrep, sier Annette Birgersson.

foto
Etter skoletid er fritid. Denne gutten forbereder seg på å flytte, etter nesten to år på institusjon. Foto: Stein J. Bjørge
foto
Plakater som denne minner guttene om at ikke all berøring er ok. Foto: Stein J. Bjørge
foto
Guttene får ikke snakke om sex eller overgrepene utenom terapitimene. Behandlingen er blant annet vanlig bordskikk og samtaler ved bordet. Foto: Stein J. Bjørge
foto
Stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er bekymret over at Norge er det eneste skandinaviske landet som ikke har tilbud til overgripere under 18 år. Nå tar han saken opp til behandling på Stortinget. Foto: Stein J. Bjørge