Snillfjord har så mange alternativer til nye kommuner at innbyggerne har sagt sin mening i en skriftlig undersøkelse. Hele 82 prosent av innbyggerne med stemmerett har svart. Resultatet blir først kjent i kommunestyremøtet torsdag.

Alle som er født i år 2000 eller tidligere har fått tilsendt undersøkelsen i posten. Innbyggerne har svart på om de ønsker å slå seg sammen med Hitra, Orkdalsregionen eller Hemne. Kommunen kan også bli delt i to eller tre som følge av denne undersøkelsen.

Fornøyd ordfører

Ordfører John Lernes i Snillfjord er veldig fornøyd med deltakelsen.

- Folk har engasjert seg og ytret seg om hvordan de vil ha kommunen i framtida. Det gir et godt grunnlag for kommunestyret å ta en beslutning, sier han. Selv har han ikke villet si hva han mener er beste resultatet for Snillfjord. Han har vært opptatt av å gi folk gode valgmuligheter.

Tre innbyggerinitiativ

Folk nærmest Hitra har sagt at de ønsker seg dit. Innbyggerne i grenda Vuttudal vil helst at Snillfjord fortsetter som selvstendig kommune eller slår seg sammen med Orkdal. Et tredje innbyggerinitiativ under navnet «Hele eller deler av Snillfjord til Orkdal» ønsker seg til Orkdal. Men også Hemne er et alternativ for mange. Deler av Snillfjord og deler av Hemne var egen kommune fram til 1964. Mange jobber i Hemne, ikke minst på smelteverket Wacker Holla.

Tre intensjonsavtaler

Snillfjord har én intensjonsavtale med Hemne og Halsa på Nordmøre om sammenslåing. Det er også inngått en avtale med Hitra for deler av Snillfjord. Den siste avtalen er med Orkdal, Agdenes, Meldal, Rindal og Skaun. Resultatet kan bli en to- eller tredeling av Snillfjord.

Nå blir kommunestyret orientert om undersøkelsen torsdag, men først 30. juni blir det gjort et endelig vedtak om kommunetilhørigheten til de snaut tusen innbyggerne.

foto
Dette er Snillfjord: Ordfører John Lernes (Ap) viser fram en vidstrakt kommune med få mennesker over store områder. Foto: jens petter søraa