- Avskjedssøknaden har vært planlagt i lang tid. Jeg bestemte meg allerede i vår om å gå av til sommeren neste år. Det er naturlig at nye krefter får overta. Jeg kjenner på et behov for å bruke mer tid på kone, barn og barnebarn. Å være biskop er en altoppslukende jobb og det blir ikke tid til så mye annet.

Når jeg blir pensjonist kan jeg besøke barn og barnebarn mer enn tidligere. Det gleder jeg meg til, sier Singsaas, som har en sønn i Stavanger og en datter i Bergen.

KOMMENTAR: Jesus er ikke farlig for skolebarna

Biskop siden 2008

Han ble vigslet til biskop i Nidarosdomen 14. desember 2008.

I sin avskjedssøknad til Kirkerådet og departementet vier Singsaas stor plass til opprettelsen av presesembetet i 2011. Han karakteriserer vedtaket som "en stor begivenhet av meget stor kirkehistorisk betydning".

Preses er fast leder av Bispemøtet og har dessuten tilsynsansvar for Nidaros domkirke og Nidaros domprosti. For første gang i Den norske kirkes historie ble det to biskoper i samme bispedømme, preses og Nidaros biskop.

- Hva slags betydning har det at presesembetet er plassert i Nidarosdomen og Erkebispegården?

- Det er en plassering som vektlegger den svært sentrale og strategiske rolle som Nidarosdomen og Erkbispegården har i Den norske kirke, både historisk og i dag. Den rollen vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Preses og Nidarosdomen vil bli et viktig synlig tegn for Den norske kirke i det offentlige rom fram mot 1000-årsjubileet i 2030.

At presesembetet er knyttet til Nidarosdomen er derfor av stor betydning for Den norske kirke inn mot en ny tid som fri folkekirke med endrede relasjoner til staten fra 1. januar 2017.

- Nidarosdomen iboende symbolkraft

Nidarosdomen har en spesiell posisjon i folks bevissthet og har en viktig iboende symbolkraft. Et budskap som formidles fra Nidarosdomen når lettere fram enn det som sies fra et kontorbygg i Oslo, understreker Singsaas, som også gjerne hadde sett at Kirkemøtet ble lagt permanent til Trondheim.

- Ikke bare på grunn av gode hotellfasiliteter, men fordi Trondheim har en så sentral kirkelig posisjon og historie, sier biskopen, som har "Glad i mennesker – glad i Jesus Kristus" som sitt valgspråk.

- I store deler av din tid som biskop har homofilisaken vært gjenstand for stadig nye runder med behandlinger. Har saken tatt for mye tid og overskygget andre viktige saker?

- Det er ingen tvil om at Den norske kirke har brukt mye tid på homofilisaken. Selvsagt skulle jeg ønske vi kunne ha konsentrert oss om mange andre saker av stor betydning, men samtidig har det vært en veldig viktig sak for de den angår. Det har vært en nødvendig kamp og viktige prosesser. Homofilisaken har vært særdeles smertefull for Kirken, men jeg synes det er grunn til å være stolt over at selv om det har vært stor uenighet, har det vært mulig å arbeide så tett og nært med et så vanskelig spørsmål.

Nå håper jeg vi går inn i en tid hvor Kirken kan konsentrere seg om det som er viktig å formidle – om hvem Gud er og hva som er nåde og barmhjertighet, sier Singsaas.

Hans formelle avskjedsdato er 1. september 2017, men på grunn av ferieavvikling og andre forhold vil tidspunktet for avgangen i praksis bli begynnelsen av juli.

Det blir avskjedsgudstjeneste i Nidarosdomen11. juni 2017.

Les også: Nidaros som norsk kirkesenter