De to kommunene skal slå seg sammen med Namsos fra 2020, og det er en grunn til at de har valgt å gjøre nettopp det.

Lavangen i Troms er det eneste stedet som kommer enda noen få kroner dårligere ut, viser nye tall fra SSB som Kommunal Rapport omtaler i det siste nummeret.

- Vi har over tid vært en skattesvak kommune, så dette er forholdsvis kjent for oss. Årsaken er at vi er tuftet på jord- og skogbruk i generasjoner, altså primærnæringa. Vi har ingen store bedrifter, men mange små. Kommuner med ensidig næringsstruktur og i særdeleshet innen primærnæringa, står foran noen utfordringer, sier Namdalseid-ordfører Steinar Lyngstad (Sp) til Adresseavisen.

Han legger til:

- Det er bakgrunnen for at vi nettopp har tatt valget om å bli en del av en større kommune.

- To lik sammen

Økonomisjef Jan Morten Høglo i Namdalseid lot seg intervjue av Kommunal Rapport om saken. Han ser ikke helt lyst på at den sammenslåtte kommunen på mirakuløst vis skal komme ut av uføre.

- For å si det sånn: Det blir ikke mer liv i kista om du legger to lik sammen, sa Høglo til Kommunal Rapport.

Ordfører Lyngstad sier han nok har en litt annen oppfatning enn økonomisjefen:

- Jeg ser ikke på min egen kommunen som et lik, langt derifra. Vi slår oss sammen med Namsos og Fosnes fordi vi ser inn i fremtiden. Så er det sant at det ikke er noen ting som tyder på at skatteinngangen her kommer til å gå opp, med mindre det skjer noen store investeringer på næringssiden. Men næringsstrukturen i Namsos er vesentlig sterkere, sier Lyngstad.

Selv om skattenivået er lavt, kompenseres dette gjennom skatteutjevningsordningen.

- Jeg mener vi leverer like gode tjenester som større kommuner, og vi samarbeider mye interkommunalt. Vi innviet et splitter nytt sykehjem med tilhørende tjenester i 2015, til 100 millioner kroner. Nå i sommer startet vi byggingen av en ny skole og idrettshall til 165 millioner. Vi føler vi er godt rustet lokalt, sier Sp-ordføreren.

LES OGSÅ: Sterke reaksjoner på varsel om ambulanse-kutt i distriktet

foto
Bildet er fra vakre Jøa i Fosnes kommune.

Gjør tiltak

I Fosnes er de heller ikke overrasket over tallene.

- Statistisk sett har vi et lavt utdanningsnivå, sier ordfører Trygve Sandvik (Sp) til Kommunal Rapport.

Mens Fosnes hadde 11.714 kroner i skatteinntekt per innbygger fra januar til juli i år, hadde den rikeste kommunen, vannkraftkommunen Bykle, 61 971 kroner per innbygger i samme periode.

Sandvik sier de har gjort noen tiltak for å øke skatteinntektene, blant annet en tilflytterpakke for å få folk til å bygge hus. Kommunen har også bygget utleieleiligheter, etablert tilskudd til næringsetablering, utvidet byggefelt og bygd nytt kulturhus.

- Det er rettet mot nye beboere, men også de som bor her fra før, forteller ordføreren til Kommunal Rapport.

foto
Ordfører Trygve Sandvik i Fosnes kommune.

PS: Kommunal Rapport tar også for seg hvilke kommuner som skal vokse og hvilke som mister innbyggere, ifølge nye befolkningsfremskrivelser fra SSB. Her kommer Skaun kommune på tredjeplass i Norge over kommuner som vil vokse mest. Beregninger viser at de skal vokse med hele 52 prosent de neste 20 årene, bare «slått» av Ås og Våler. I bunnsjiktet ligger Fosnes, som man beregner at vil tape 26 prosent av de rundt 630 innbyggerne i løpet av de neste 20 årene.