- Det stemmer ikke at siktedes status er uavklart

foto