Med noen få tastetrykk kan du nå sette deg på venteliste til fastlegen du helst vil ha. Ordningen ble etablert for to måneder siden, og mange har allerede benyttet seg av muligheten.

- Jeg er redd dette bare gir en falsk servicefølelse. Det er ikke sikkert det skjer så mye, selv om du står på venteliste.

Det sier Torstein Sakshaug, fastlege i Trondheim og tillitsvalgt i Allmennlegeforeningen.

- I Trondheim har de fleste legene fulle lister, derfor er det ikke slik at du kan velge fritt, sier Sakshaug.

Køordning

I slutten av november åpent Helsedirektoratet opp for at innbyggere enklere kan bytte fastlege. Inne på nettsidene til helsenorge.no vil du finne en fullstendig oversikt over fastlegene i din kommune, hvor mange pasienter legene har på sin liste, og om de har ledige plasser. De mest populære legene har imidlertid gjerne fulle lister. Det er da du kan stille deg i kø, noe som ikke var mulig tidligere.

- Dette var en tjeneste som var veldig ønsket, både fra pasienter og fastleger. Vi opplevde mange pasienter som var fortvilte fordi de ikke fikk byttet fastlege til den de helst ønsket. Hvis legen de ønsket seg var populær, ville listen være lukket stort sett hele tiden, sier Steinar Mathisen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Ønsker kvinne

Etter knappe tre måneder med den nye tjenesten, har nå rundt 45000 innbyggere valgt å sette seg på venteliste for en ny fastlege. 11000 av disse, eller én av fire, har fått fastlegen de ønsker seg, mens andre har trukket seg fra ventelisten. For tiden står rundt 30000 innbyggere på venteliste, og disse fordeler seg på rundt 2600 fastleger.

- Rundt halvparten av fastlegene har nå fått en venteliste, og de fleste av legene har ti eller færre på venteliste. Kvinnelige fastleger har i større grad enn mannlige fastleger venteliste, opplyser Mathisen.

Sakte kø

I Trondheim er det 165 fastleger, og for tiden har 15 av disse totalt 934 ledige plasser. Det betyr at ni av ti fastleger i Trondheim har fulle lister, og dermed bare kan tilby en venteliste.

Torstein Sakshaug er fastlege ved Sørbyen legekontor på Tiller, og er en av dem som ikke har noen ledige plasser for øyeblikket. Han mener innføringen av venteliste er bra for de som ønsker å bytte fastlege, men vil dempe forventningene til dem som tror det blir lett å få en ny fastlege.

- Når du setter deg på venteliste for noe, så må det bety at du snart får plass. Men det kan være at køen rykker veldig sakte fremover, eller at du ikke rykker frem i det hele tatt, sier Sakshaug.

Blant legene som har venteliste, har enkelte så mange som 50-60 pasienter i kø.

- Da tenker jeg at det er liten hensikt å sette seg på venteliste. Hvis legen har 10-20 pasienter på venteliste, så er det kanskje håp, sier Sakshaug.

Populære kvinner

Hans erfaring er at pasienter flest er lojale mot sin fastlege, og at det derfor ikke skjer så stor sirkulasjon på listen. Derfor er det stort sett bare når folk flytter eller dør at det blir ledige plasser.

Bare én av legene med ledige plasser i Trondheim er kvinne, og dette er en lege som for tiden har vikar.

- Kvinner ønsker helst kvinnelig fastlege. Når en kvinnelig fastlege åpner en liste, så fylles den raskt av kvinner, sier Sakshaug.

Helsedirektoratet kan ikke si noe om hvor lenge folk må vente for å få sin ønskede fastlege, og oppfordrer folk til selv å følge med på om de rykker fremover i køen. Hvis det ikke skjer, kan det være en bedre løsning å finne en annen fastlege.

- Men fra i mai vil tjenesten bli noe forbedret, slik at folk da vil kunne se hvor lang venteliste en fastlege har før en selv velger å stille seg i kø, opplyser Mathisen.

Info om legen

Mange har etterlyst mer informasjon rundt fastlegene, slik at en kan skaffe seg et bedre grunnlag for å velge fastlege. Det mener Helsedirektoratet de nå svarer opp:

Ved å klikke på legens navn, vil du finne når legen fikk autorisasjon, når vedkommende startet som fastlege, om hun eller han har en spesialisering på ett område og om vedkommende jobber sammen med andre leger. I tillegg får du opp legens kjønn og alder, noe som for mange er viktig når de skal velge en fastlege.

Noen vurderinger av fastlegen vil det imidlertid ikke bli her, slik et annet nettsted inviterer til.

- Vi vil ikke legge oss på noen terningkast, sier Mathisen.

Lang kø: Bare 15 av Trondheims 165 fastleger har ledige plasser. Enkelte leger har svært lang venteliste. Foto: Therese Alice Sanne
Køordning: Nå kan innbyggere som ønsker å bytte fastlege, sette seg opp på venteliste. Foto: Therese Alice Sanne