Regjeringen foreslår at det settes av seks millioner kroner til å starte arbeidet med Dalen aktivitetspark. Det blir klart når regjeringens opplegg for revidert nasjonalbudsjett blir lagt frem torsdag formiddag.

- De rødgrønne i Trondheim strøk rådmannens forslag i siste minutt. De skyldte på at saken var for dårlig utredet. Men det var en dårlig unnskyldning for at de ikke ville prioritere dette. Prosjektet er godt utredet. Nå kommer det penger, sier stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad fra Frp.

Les mer: Ungdommer på Saupstad og Kolstad føler seg snytt av politikerne: Penger de var blitt lovet til en ny aktivitetspark, er fjernet.

Bydelsprosjekt

Det var i 2012 at Trondheim kommune i samarbeid med Husbanken startet et såkalt områdeløft i bydelen Saupstad-Kolstad.

Formålet var å bidra til å motvirke og bremse opp negativ utvikling i området. Satsingen var velferdspolitisk begrunnet, og skulle bidra til å løse bydelens spesielle utfordringer.

Utvikling av Dalen aktivitetspark ble en del av dette prosjektet – og ble utviklet i nært samarbeid med ungdom i bydelen.

Trakk prosjektet

Skuffelsen var derfor stor på Saupstad da de rødgrønne trakk forslaget fra rådmannen på å bruke om lag 7 millioner kroner på utvikling av et parkområde med møteplasser, aktivitetsområder som parkour, klatring og beplantning.

I budsjettenigheten for 2017 for Trondheim kommune, kom det nemlig frem at midlene som politikerne tilbake i desember 2015 satt av til Dalen aktivitetspark blir trukket tilbake. Det var en bevilgning for årene, 2016 -2018 på om lag 7 millioner kroner.

- Ap i Trondheim valgte å ta ut dette viktige prosjektet ut av sitt budsjett for 2017. Dette var skuffende for ungdommene i bydelen. Det er bra for bydelen og ungdommene at regjeringen stiller opp med 6 millioner for å få på plass en aktivitetspark, sier Høyres Mari HolmLønseth.

Øremerkes

Nå øremerker like godt regjeringen en tilleggsbevilgning til Dalen aktivitetspark i Trondheim kommune sitt arbeid med områdeløft på Saupstad-Kolstad.

- Barn og unge skal ha gode steder å vokse opp, bo og leve. Aktivitetsparken er viktig for å bidra til spennende aktiviteter for ungdom og et levende lokalmiljø. Det er svært gledelig at regjeringen stiller opp for områdeløftet for å gi alle barn og unge gode oppvekstmiljø. Ekstra artig er det at parken utvikles i samarbeid med ungdommen som skal bruke parken, sier Holm Lønseth.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter