Hele 70 prosent av de vitenskapelig ansatte ved NTNU mener fusjonen har svekket innflytelsen deres. De ansatte i Gjøvik er mest positive til fusjonen og de ansatte ved gamle NTNU er mest negative. Men heller ikke tidligere Hist-ansatte er særlig fornøyd med sammenslåingen.

I Trondheim mener nesten halvparten av de vitenskapelig ansatte at det har blitt mindre attraktivt å jobbe der etter fusjonen. I Gjøvik derimot er nesten 60 prosent av de spurte uenig eller litt uenig i påstanden «mindre attraktivt å jobbe her». I Ålesund og Gjøvik mener også mange at merkenavnet NTNU er blitt sterkere. Ved gamle NTNU er snaut 15 prosent helt eller delvis enig i at merkenavnet er sterkere nå enn før.

foto
Nødvendig: Forsker Siri Brorstad Borlaug i Nifu slår fast at fusjonen er vond for de ansatte. Hun viser til at det i regjeringens strukturreform for høyere utdanning var et krav om sammenslåing.

Alarmerende, urovekkende og skremmende

Det har gått ett og et halvt år siden NTNU slo seg sammen med høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Nå er alle de 1250 vitenskapelig ansatte i NTNU spurt om hvordan de ser på fusjonen nå. 55 prosent har svart. Det er forskeren bak undersøkelsen godt fornøyd med.

- Kjempebra, sier forsker Siri Brorstad Borlaug i Nifu om svarprosenten. Hun presenterte undersøkelsen på et frokostmøte for NTNU-ansatte på Gløshaugen mandag. Men svarene avslører at universitetslektorer, førsteamanuenser og professorer i Trondheim ikke er så fornøyd. NTNU-folk som deltok på frokostmøtet kaller resultatene for alarmerende, urovekkende og skremmende.

- Burde hatt viserektor for Hist

- Vi må ta inn over oss at fusjonen er en krevende prosess, sa prorektor for utdanning Anne Borg. Hun er overbevist om at fusjonen var rett og ser ikke at det på noen måte vil være mulig eller ønskelig å gå tilbake til de fire organisasjonene de var før, men:

- En feil vi gjorde, var at Hist også burde hatt en viserektor-funksjon slik Gjøvik og Ålesund har. Noen burde hatt ansvar for å holde blikket på den gamle organisasjonen. Men vi så ikke det, dessverre, sa hun på møtet.

- Ikke likeverdig fusjon

Spørreundersøkelsen er en del av en større evaluering som Nifu (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) står for.

Undersøkelsen tyder på at ansatte ved gamle NTNU mener de har mistet status gjennom fusjonen. De ansatte fra Hist har i større eller mindre grad mistet fagmiljøene sine og blitt splittet opp i mange fakulteter og institutt. I Ålesund og Gjøvik fortsetter de mer som før, men har fått tilgang til større fagmiljøer og NTNU-navnet.

- Dette er resultat av at det ikke er en likeverdig fusjon, men en virksomhetsovertakelse, sier Borlaug.

- Hist opplever seg som mer overtatt enn som likeverdig, sier forskeren bak undersøkelsen. Hun understreker at det er to ulike kulturer som nå er slått sammen.

Ulike kulturer

- Høyskolene var opptatt av utdanning, mens NTNU har vært opptatt av forskningen i langt større grad. Nå opplever mange ansatte at identiteten har forsvunnet. Det gjør sikkert vondt og kommer til å gjøre vondt fortsatt. Sånn er det med brudd. Slike prosesser er ikke rene og konfliktfrie, sier Siri Brorstad Borlaug i Nifu.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i seks uker i perioden 8. mars til 18. april i år. Svarene viser forskjeller på de ansatte fra gamle NTNU og de tre andre tidligere høyskolene.

Det tidligere universitetet hadde langt flere professorer og ansatte med doktorgrad enn de tidligere høyskolene. 80 prosent av de som var ansatt der oppgir også at de har internasjonale kontakter. På de gamle høyskolene er det godt under halvparten som har internasjonale kontakter og et fåtall med professortittel. De fleste der har tittelen førsteamanuensis eller universitetslektor.

foto
Frokostmøte: Forsker Siri Brorstad Borlaug i Nifu viser fram forskjellen på de ansatte som kommer fra gamle NTNU og høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag.

Mange endringer

Siri Brorstad Borlaug slår fast at fusjonen har skjedd samtidig med svært mange andre endringer. Hun nevner spesielt regjeringens krav til avbyråkratisering i offentlig sektor, at lærerutdanningen i samme periode har gått fra å være fireårig til å bli femårig masterutdanning og ikke minst campusutbyggingen i Trondheim og spørsmålet om kontor eller åpne landskap for de vitenskapelig ansatte.

- Det kan være vanskelig å skille hva som er effekter av fusjonen, sier hun.

- Nå ønsker vi ro. Vi vil ikke ha fusjon med Molde for eksempel og vi vil ikke ha noen diskusjon om kontor. Vi må få ro til å få fusjonen på plass, sier hovedtillitsvalgt Rune Sætre fra Tekna. Han er ikke overrasket over undersøkelsen. Den samsvarer med en undersøkelse Tekna har gjort tidligere.

- Alarmerende

- Det er alarmerende at så få i Trondheim mener dette kommer til å gi studentene et bedre tilbud, sier førsteamanuensis Torunn Klemp ved institutt for lærerutdanning. Hun kommer fra Hist og er likevel overbevist om at fusjonen er det eneste riktige.

foto
Førsteamanuensis Torunn Klemp, institutt for lærerutdanning ved NTNU.

- Alternativet for Hist hadde vært Hint i Nord-Trøndelag, sier hun. Klemp tror ikke dét hadde vært bedre for Hist. Men hun slår fast at de som før var ansatt i Hist har opplevd en oppsplitting med tap av administrasjon og egne ledere.

- Det er jo så mange endringer. Alt er nytt. Ingenting er som det var før, sier hun og viser til sin egen arbeidsplass, grunnskolelærerutdanningen. De har flyttet fra Rotvoll til Kalvskinnet, mange ansatte har gått fra egne kontor til felleskontor eller landskap og i tillegg er hele lærerutdanningen lagt om til en masterutdanning.

- Det blir mye på en gang, sier hun.