Trondheim Båtforening er avspist med et område på 0,9 dekar i Grilstadfjæra felt B3 og N7, som båtforeningen hevder i realiteten er på bare 0,65 dekar.

- Behovet er på minst to dekar og området kan tidligst tas i bruk i 2019, sier Jan Terje Strømsnes, daglig leder i Trondheim Båtforening.

Derfor frykter han at mange båteiere kommer til å ta med seg båten på en henger og spyle båten og utføre annet nødvendig vedlikehold hjemme i hagen eller andre steder. Uten at ørsmå plastdeler og kjemikalier blir samlet opp på en forsvarlig måte, øker sannsynligheten for at avfallet vil finne veien ut i havet. Strømsnes frykter vi står overfor et betydelig miljøproblem.

Bygningsrådet behandlet tirsdag detaljregulering av Grilstadfjæra felt B3 og N7, der politikerne ga grønt lys for bygging av en høyblokk helt ute ved sjøkanten på inntil åtte etasjer. Saken var utsatt fra bygningsrådets møte 23. januar. Da var kommunalrådene bekymret for at det ikke var satt av mer plass til båtvedlikehold på land enn 0,9 dekar, og ba rådmannen komme med en nærmere utredning om mulighetene for å sikre tilstrekkelige arealer. Rådmannen endte opp med det opprinnelige området på 0,9 dekar.

Kommunen takket nei

Strømsnes minner om at Trondheim kommune tidligere har fått tilbud fra utbygger Grilstad Marina om å kjøpe et område på land til båtpuss, men Eierskapsenheten takket nei, prisen var for høy. Dette skjedde ifølge Strømsnes før båtforeningen kom inn i bildet. Tidligere er blant annet moloen og en del andre steder utpekt som mulige steder for båtpuss, men alle er uegnet.

- Jeg ble overrasket da bygningsrådet nå tok opp denne saken, bare et par år etter at kommunen vendte tommelen ned. I første omgang får vi nøye oss med det området som nå er avsatt, men om få år trenger vi mer plass, understreker Strømsnes.

På et regulert område for båtpuss kan det monteres utstyr som samler opp miljøgiftene. Han legger til at tomteprisene på Grilstad Marina er så høye at det er uaktuelt for båtforeningen å kjøpe tomt. Alternativet er at kommunen leier tomt med båtforeningen som fremleier. I år starter utfylling av området, som tidligst vil kunne tas i bruk neste år.

Sett på nabokommuner

- Vi har flere ganger vært i kontakt med Eierskapsenheten. Flere steder har vært vurdert, som Børsa båtklubb, Trondheim sentrum, Skansen båthavn, Orkanger, Djupvika i Åsenfjorden og Muruvik Havn i Malvik. I Børsa er det for øvrig bygd boliger, påpeker Strømsnes.

I småbåthavna på Grilstad Marina nærmer det seg 500 fritidsbåter. I januar ble det lagt ut 32 nye båtplasser. Etterspørselen etter båtplass er økende. Trondheim har de siste to årene fått 400 flere fritidsbåter. I løpet av et par regner Jan Terje Strømsnes med at de rundt 700 båtplassene vil være belagt. Det trengs et sted på land til vedlikehold av båtene.