Skal starte arbeidet med Brundalsforbindelsen umiddelbart