- De andre partiene er på kollisjonskurs med familiene