- Det er viktig for meg å takke de som varslet, hvis ikke kunne det gått mye verre

foto