Vil lage inntil fire meter bred asfaltert rulleskiløype i marka

foto