- Ikke sikkert våre utslipp påvirker klimaet

foto