- Jeg kan ikke forholde meg til slike utspill fra Tomas Iver Hallem. Jeg velger å snakke med politikere som står ved tidligere avtaler, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag. Foto: Morten Antonsen

- Det er E6 mellom Ranheim og Åsen som må være det viktigste veiprosjektet i Trøndelag. De som ivrer for en sammenslåing mellom Nord- og Sør-Trøndelag må vise at de mener alvor når de vil skape en region. Veiforbindelsen mellom Nord- og Sør-Trøndelag må prioriteres øverst. På den måten bygger vi den nye regionen og gir den en best mulig utgangspunkt, sier Hallem.

Utspillet får fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag til å riste på hodet. Mer om det senere.

Hallems syn får støtte også hos statens nye veiselskap som mener at en utbygging av E6 nord for Trondheim gir størst samfunnsnytte, og må prioriteres først.

26 milliarder kroner

Statens nye veiselskap – Nye Veier AS – skal bruke 26 milliarder kroner på ny vei i Trøndelag. E6 gjennom Trøndelag er en av fem strekninger som prioriteres. Men det er foreløpig ikke klart hvilken strekning på E6 gjennom de to trøndelagsfylkene som skal settes øverst på lista når pengene skal fordeles. Tre prosjekter er aktuelle: Ulsberg–Melhus (70 km), Ranheim–Værnes (23 km) og Kvithamar–Åsen (22 km).

Nye Veier AS har bedt om et møte med kommuner og fylkeskommuner om prioriteringene. Det er her utspillet til Senterpartiets gruppeleder i fylkestinget i Nord-Trøndelag kommer inn i bildet. Hallem mener trønderne nå må sende klare signaler til Nye Veier AS om at det er strekningen mellom Ranheim i Sør-Trøndelag og Åsen i Nord-Trøndelag som må påbegynnes først.

- Denne veistrekningen er den som har størst samfunnsøkonomisk nytte og som vil utløse mest innad i Trøndelag. Samtidig er det selve anledningen til å vise at man mener noe med alle talene om å satse på Trøndelag som en felles region. Tore O. Sandvik har nå en mulighet til å vise at han mener det han sier. Dersom han ikke vil prioritere denne strekningen er tanken om et felles Trøndelag bare tomme ord, sier Hallem.

En vei–en region

Fylkespolitikeren fra Nord-Trøndelag mener veistrekningen Ranheim–Åsen vil gjøre arbeidsmarkedet i en trøndelagsregion mye mer tilgjengelig for dem som bor i området. Han mener en slik utbyggingen vil gi et løft for samhandlingen mellom Innherred med 85 000 innbyggere og trondheimsregionen.

- Utbyggingen vil kunne gi en kjøretid på en time og 20 minutter mellom Steinkjer og Trondheim. Det vil virkelig være med på å skape en felles region av de to fylkene. Jeg ser jo at det mest sannsynlig kommer til å skje. Derfor er det denne strekningen som må stå øverst på vår liste når vi møter det nye veiselskapet for å snakke om hvor pengene skal brukes. Trøndelag er på størrelse med Danmark, en motorvei mellom Ranheim og Åsen–og med det som allerede er bygd til Steinkjer–vil vi koble sammen de to gamle fylkene til en region, sier Hallem.

- Tore O. Sandvik har mange tanker om hvordan et samlet Trøndelag skal kunne posisjonere seg. Nå kan han også være med å bidra i praksis til å vise at han er villig til å satse på at Nord- og Sør-Trøndelag bygges sammen til en region ved hjelp av dette veiprosjektet, sier Sps gruppeleder i fylkestinget i Nord-Trøndelag.

Kan ikke tas alvorlig

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag tror nesten ikke det han hører når Hallem lanserer E6-strekningen Ranheim–Åsen som det prosjektet i Trøndelag som må prioriteres.

- Jeg kan ikke ta dette alvorlig. I Trøndelag har vi lenge vært enige om at vår prioritering er elektrifisering av jernbanen nordover og bygging av trondheimsveien (E6 sør) sørover til Ulsberg. Jeg er nødt til å forholde meg til de forpliktelsene som allerede er inngått. Jeg forholder meg ikke til dette utspillet fra Hallem som bare vil mele sin egen kake, men velger heller å snakke med politikere i Nord-Trøndelag som står ved de avtalene som allerede er inngått, sier Tore O. Sandvik.

Og legger til:

- La meg minne Tomas Iver Hallem om at veien mellom Melhus og Ulsberg, som allerede er prioritert fra politikerne, faktisk også ligger i Trøndelag, avslutter Sandvik.

Enige om satsingene

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag, Anne Marit Mevassvik (Ap) er enig med Tore O. Sandvik i at det politiske miljøet i Nord- og Sør-Trøndelag lenge har vært enige om prioriteringene av samferdselsspørsmål i Trøndelag.

- Det har handlet om elektrifisering av jernbanen nordover, og E6 sørover. Jeg ser ingen ting som endrer denne enigheten. Men problemet er at veiselskapet har prioritert annerledes, og mye tyder nå på at E6 sør ikke er det veiprosjektet de ønsker å prioritere. Vi skal i alle fall være med på å spille inn dette overfor Nye Veier AS når vi får anledning. Men det er først og fremst regjeringen som har et problem dersom de ikke vil bygge E6 mellom Melhus og Ulsberg. Det har ikke manglet på lovnader fra høyrepolitikere i Trøndelag om at denne trondheimsveien skal stå ferdig om kort tid, sier Mevassvik.