- Dette er ikke noe nytt for oss, det er en kjent problemstilling som vi jobber med kontinuerlig, sier forskningsdirektør ved St. Olavs Hospital, Petter Aadahl til Adresseavisen.

Ekspedisjon i samme rom som pasientplassene

Tilsynet ved avdelingen ble gjort av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i perioden mellom 14. juni og 8. juli i år.

Dagkirurgisk hvile er en av fem avdelinger ved Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital. Dette er en enhet som omfatter fagområdene gastrokirurgi, endokrinkirurgi, karkirurgi og urologi. Avdelingen har ni plasser, som befinner seg i et og samme rom. Her blir pasientene tatt imot og observert.

I lokalene er det også en ekspedisjon, denne er åpen og ligger i samme rom som pasientplassene. Her har helsepersonellet sin arbeidsstasjon. Avdelingen driftes i dag av en assisterende seksjonsleder, og det er ansatt fire sykepleiere.

- Flere hører hva helsepersonellet sier til pasientene

I tilsynsrapporten som ble publisert 11. juli kommer det frem at taushetsplikten brytes daglig ved denne avdelingen.

- Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av et større fokus på taushetsplikt i både Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Taushetsplikt går ofte igjen i klagene vi mottar, og derfor har vi valgt ut noen avdelinger i hvert fylke som kan ha slike utfordringer, sier revisjonsleder for tilsynet, Ingrid Karin Hegvold til Adresseavisen.

Hegvold forteller at de valgte avdelingen Dagkirurgisk hvile fordi det ofte er størst problematikk med taushetsplikt på dagenheter.

- Avdelingen oppfyller ikke de kravene som er satt av regjeringen. Det er veldig travelt der, og på grunn av det åpne rommet er det flere som hører hva helsepersonellet sier til pasientene. De som jobber der er klar over problemet, sier revisjonslederen.

- Må være mye mer oppmerksomme

Aadahl bekrefter at åpne avdelinger utfordrer taushetsplikten.

- De ulike sengepostene er kun avstengt med gardiner, og da er det lettere for folk å se hvem som kommer og går, og det høres bedre når de ansatte gir informasjon til pasientene, sier Aadahl.

- Må lokalene være slik?

- Det er et godt spørsmål, for det er både fordeler og ulemper. Med åpne rom har man bedre kontroll, men man må samtidig tenke på at noen kan gå forbi, hvor høyt man snakker og så videre. Helsepersonell må være mye mer oppmerksomme når de beveger seg i et slik landskap, sier han.

- Hva slags konsekvenser har det for pasientene at taushetsplikten brytes?

- Det er ikke sikkert at pasientene oppfatter dette. Men selvfølgelig kan de bli urolige hvis de får høre at taushetsplikten ikke ivaretas, sier han.

Ingen garanti for at informasjonen ikke kommer ut

Tilsynet har kartlagt hva slags type informasjon som blir gitt på avdelingen, og hvor taushetsplikten ikke blir ivaretatt. Dette gjelder informasjon om åreknuter, sårstell etter brystoperasjon, informasjon til pasienter som skal ta prostatabiopsi, enkle råd om hvordan man kan forebygge forstoppelse og råd til pasienter som er operert for trang forhud.

- Dette er informasjon som kan være krenkende for pasienten dersom andre får vite om det. Har dere noen garanti for at informasjonen ikke kommer ut?

- Det har vi jo ikke. Hadde vi hatt det ville vi ikke hatt denne saken. Det er derfor det er fokus på det hele tiden. Men så vidt vi vet har det sjelden vært tilfeller hvor pasienter har klaget på at personlige opplysninger har kommet ut, sier han.

Har egne samtalerom

På Dagkirurgisk hvile finnes det samtalerom hvor de ansatte kan gi sensitiv informasjon til pasientene.

- Det kan virke som disse ikke blir brukt nok?

- Ja, og det kan det være flere grunner til. De ansatte graderer alvorligheten av det de skal informere om, og vurderer om det må snakkes om i et lukket rom. Det kommer også an på hvor mange pasienter som er på avdelingen, sier han.

Meldte ikke inn avvik

I tilsynet ble det også varslet om at St. Olavs Hospital ikke melder inn brudd på taushetsplikten.

- Hvorfor meldes ikke brudd inn?

- Det kan ha noe med kultur å gjøre. Kanskje våre ansatte ikke oppfatter at taushetsplikten blir brutt, sier forskningsdirektøren.

Lite undervisning om taushetsplikt

Intervjuer gjort av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og gjennomgang av ulike dokumenter viser også at taushetsplikt i liten grad blir tematisert i internundervisning.

- Bør dere ha bedre opplæring på taushetsplikt?

- Det er godt mulig at det burde vært mer fokus på det, og av konsekvensene som kommer frem her, ser vi nok at vi bør ha det, sier han.

I lokalene er ekspedisjonen åpen og ligger i samme rom som pasientplassene. Her har helsepersonellet sin arbeidsstasjon. Foto: Frank Lervik
Forskningsdirektør ved St. Olavs Hospital, Petter Aadahl mener det at tilsynet er gjort på en åpen avdeling utfordrer taushetsplikten. Foto: Adresseavisen
Dagkirurgisk hvile er en av fem avdelinger ved Kirurgisk klinikk, som ligger på Gastrosenteret ved St. Olavs Hospital. Foto: Javad Montazeri