- Vi ønsket å komme nærmere kundene og bli en mer attraktiv arbeidsplass for dem som går ut av BI og NTNU