- Hydro er så teknologidrevet at det er en fordel å ha teknologibakgrunn for å lede selskapet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. Hydrosjefen er sivilingeniør fra NTNU og har også en doktorgrad i kjemi fra samme sted. Han er også utdannet bedriftsøkonom fra BI. Slik er han en typisk norsk toppsjef med en grunnutdanning og en økonomiutdanning i tillegg, slik topplederundersøkelsen fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen viser.  Brandtzæg er i dag også styreleder for sin gamle utdanningsinstitusjon.

To utdanninger samtidig

- Jeg bodde på Singsaker studenthjem, og i 3. klasse ble det litt roligere. Da begynte jeg på økonomiutdanningen i tillegg. Det var litt stressende til tider, særlig i eksamensperioden, og jeg kunne være relativt utkjørt, forteller hydrosjefen.

- Jeg kunne ha to eksamener på en dag, Én på dagtid på NTH og én på kveldstid i bedriftsøkonomi. Fordelen var at forelesningene til BI også var på Gløshaugen, og det var kort vei fra hybelen og over til Gløshaugen.

Svein Richard Brandtzæg forteller at han allerede da både var opptatt av teknologi og business.

Satset på forskning i tider med store tap

Hydro er det fjerde største norske selskapet målt etter omsetning. Men Hydro er det norske selskapet med flest ansatte og har hele 35 800 på lønningslista. Svein Richard Brandtzæg tok over sjefsjobben midt i finanskrisa i 2009.

- Vi tapte sju millioner hver dag de ni første månedene jeg var sjef. Vi sa opp ansatte og la ned produksjon, men vi kuttet ikke på forskning og utvikling. Det kunne kanskje en leder med bare økonomibakgrunn ha gjort. Jeg visste det var så viktig for konkurranseevnen vår at vi ikke sakket akterut på forskning og utvikling, sier Brandtzæg og viser til teknologipiloten på Karmøy som ble innviet i fjor sommer. Aluminiumsverket har verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium. Hydro kaller teknologipiloten grensesprengende for Hydro, Norge og verden.

- Bedre grunnlag for å ta beslutninger

Hydro investerte 4,3 milliarder kroner i anlegget på Karmøy. 1,6 milliarder var støtte fra Enova. Konsernsjefen mener det er viktig at han har teknologibakgrunn for å ta slike beslutninger.

- Jeg har bedre grunnlag for å forstå hva dette er. I Hydro har vi høy hastighet på innføring av ny teknologi. En økonom ville vært avhengig av å ha teknologer rundt seg, sier hydrosjefen og passer på å understreke at en teknolog også trenger flinke økonomer rundt seg.

Når hydrosjefen skifter hatt og blir styreleder i NTNU, mener han at NTNU har et viktig samfunnsansvar, ikke minst i disse tider med digitalisering, automatisering, robotisering og det han kaller industri 4.0. Han mener at med fusjonen har NTNU tatt et viktig grep for å samarbeide med ledende teknologimiljø og næringsliv som deltar i det han kaller verdensmesterskapet hver eneste dag.

- Det er ikke minst viktig for næringslivet at mange ledere har utdanning fra NTNU, sier han.