Det er NRK som skriver dette.

Mattilsynet skal ha slått fast at Lerøy Midt ikke hadde gode nok rutiner og beredskap for drift i havet utenfor Frøya. Grunnlagsdata for lusetelling var brent og kunne derfor ikke fremlegges, fastslår NRK.

«Vedtaket ble påklaget, men ble opprettholdt etter klagebehandling. På tross av dette ble det opplyst under tilsynet 30. august, at grunnlagsdata var brent, og kunne derfor ikke fremlegges. Under tilsyn i juni på samme lokalitet, ble disse fremlagt samlet i perm» heter det i rapporten.

Varaordfører i Trondheim, Hilde Opuku er rystet over opplysningene som kommer frem i rapporten.

– Jeg har nesten ikke ord. Det er kjempealvorlig og et klart tillitsbrudd. Dette bør få konsekvenser for bedriften, sier varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku til NRK.

Ingen vil kommentere opplysningene

Ivar Eiken, avdelingssjef i Mattilsynet Midt, bekrefter at grunnlagsdata for lusetelling er brent opp. Han sier også at digitale data manglet. Utover dette ønsker ikke Mattilsynet å la seg intervjue om saken.

Politiet vil heller ikke kommentere de brente dokumentene på nåværende tidspunkt.

I en e-post til NRK skriver oppdrettsbedriften, Lerøy, at heller ikke de vil kommentere den manglende dokumentasjonen nå og at de vil svare Mattilsynet direkte på dette.

– Vi er av den oppfatning at selskapets svar vil korrigere det inntrykket som nå er skapt rundt Lerøy Midt sin operasjon. Selv om vi ikke har full oversikt over alt som blir påstått rundt oss kan vi dessverre allerede nå slå fast at flere av påstandene som rettes mot selskapet og dets ansatte, hverken i form eller innhold, kan ha til hensikt å belyse saken på en rettferdig og korrekt måte, skriver Stig Nilsen, konserndirektør i Lerøy i e-posten til NRK.