- Jeg er glad for å forske på noe som angår så mange kvinner

foto