Adresseavisen skrev torsdag om at det vil kunne komme opptil 2810 elever på en 500 meters rekke med skolebygg når Huseby skole, Huseby ungdomsskole og Heimdal videregående står ferdig.

Foreldre i området frykter at den høye konsentrasjonen av barn og ungdommer, på så liten plass, kan gi liten sosial kontroll. De får delvis støtte for sin bekymring fra stasjonssjef ved Heimdal politistasjon, Elisabeth Eriksen.

LES BAKGRUNN: - Hva var tanken bak å samle så mange ungdommer her?

Nærpolitiet tror ikke at skoleutbyggingen alene må få negative konsekvenser for narkosalg og ungdomskriminalitet, men anerkjenner at de har utfordringer både rundt Heimdal og Tiller videregående skoler. Stasjonssjefen legger til at det er flere skoler i byen, av ulik størrelse og med ulik beliggenhet, som har de samme utfordringene med narkotika og kriminalitet.

Ungdommer er tatt med på råd

- Vi jobber sammen i og for bydelen vår. Derfor tror jeg det blir veldig bra. Jeg gleder meg til skolene åpner og alt blir ferdig her, sier Mia Beatrice Wevang (17).

Hun er leder i Saupstad/Kolstad ungdomsråd, hvor hun har sittet i fire år, sammen med 17 andre representanter fra ungdoms- og videregåendeskolene i området. De har i lang tid bidratt i planlegging og utforming av skolene på Saupstad, gjennom områdeløftet.

- Vi opplever både å ha blitt tatt med på råd. Våre meninger blir hørt og har betydning i møte med politikere, planleggere og arkitekter i prosessen, sier hun.

foto
- Vi jobber sammen i og for bydelen vår. Derfor tror jeg det blir veldig bra her, sier Mia Beatrice Wevang (17).

Ser mulighetene og tror på suksess

- Jeg forstår selvsagt skepsisen noen foreldre kan føle. Dette er nytt. Jeg har også vært barn og forstår at de kan være redde også. Likevel håper jeg at alle vil bidra til å se løsningene i stedet for å skape konflikt, sier Wevang.

Hun støtter rektoren på Huseby skole som mener det skal gå bra og forteller at de legger gode planer. Wevang understreker at skolene er en del av områdeløftet hvor en hel bydel pusses opp med fysiske og sosiale tiltak. Wevang tror skolene vil bidra til at barn og unge har et sted å være både på dagen og kvelden, og at det vil bli lettere å føle samhold.

- Mange skoler i Trondheim er like store, og det er flere steder at ungdomsskoler ligger tett på videregående. Dessuten er ikke vår bydel mer utsatt enn andre, sier Mia Beatrice Wevang.

Saupstad peker seg ikke ut

Det siste kan Tor Kristian Stinessen SLT-koordinator i Trondheim kommune bekrefte. Han jobber med lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet.

- Ved første blikk på tallene som viser kriminalitetsutviklingen for denne bydelen, ser tallene lave ut. Og det vi vet, er at ungdomsmobiliteten er stor. Det er ikke alltid en sammenheng mellom hvor folk bor og hvor de utøver kriminalitet. Men vi ser også at det utøves oftest der mange ungdommer møtes, sier Stinessen.

Han peker på at det finnes flere ungdoms- og videregående skoler som ligger tett i Trondheim fra før.

- Det er vanskelig å se, fra mitt ståsted, at Saupstad er mer belastet med vold og narkotika enn andre bydeler. Jeg tror at en stor skole gir et godt grunnlag for god forebygging. Det forutsetter selvsagt hvordan kommunen klarer å bidra for å støtte skolene og at det er planer for dette. Men med godt samarbeid er det gode muligheter, sier Tor Kristian Stinessen.

LES OGSÅ: Her skal de gå på skole de neste tre årene