Etter at Hollywood-produsent Harvey Weinstein er blitt anklaget for grov trakassering og voldtekter av kvinner i bransjen gjennom flere tiår, har debatten om seksuell trakassering gått heftig. I kjølvannet av Weinstein-avsløringene, har kvinner verden over delt sine egne historier med emneknaggen #metoo.

- Veldig få problemer

Forrige fredag skrev Klassekampen at ingen av de største teatrene i Norge satte i gang tiltak etter at det i 2010 ble kjent at 45 prosent av norske skuespillere har opplevd seksuell trakassering på jobb. Teatersjef på Trøndelag Teater, Kristian Seltun, sier han som teatersjef aldri har opplevd en sak som omhandler seksuell trakassering.

- Vi har veldig få problemer med dette. Vi har nå gått gjennom de siste ti årene for å se hvordan omfanget har vært, og vi har funnet tre tilfeller som er meldt inn som seksuell trakassering. Ingen av dem var veldig alvorlige, selv om de var alvorlige nok. Det var heller ingen av sakene som involverte skuespillere ved teateret, sier Seltun, som mener #metoo-kampanjen fører til en sterk og viktig bevisstgjøring.

SIGNERT: Sextrakassering er gammelt nytt. Hvorfor må vi mase om det?

Hollywood-produsent Harvey Weinstein har blitt anklaget for grov trakassering og voldtekter av kvinner i bransjen gjennom flere tiår. Foto: Chris Pizzello, AP

- Jeg har tenkt: Fins det store mørketall her? Denne uka var jeg på et bransjetreff, og kampanjen var det store temaet i gangene. Gjennomgangstonen var at dette ikke er et stort problem i teaterbransjen, men alle spør seg om det er saker vi ikke klarer å fange opp. Det er naturlig at vi nå dykker ned i dette, og jeg vil ta en ekstra runde med ensemblet for å diskutere om det er tiltak vi kan få på plass for å sikre at slike saker kommer fram i lyset, sier teatersjefen.

- Tette og ujevne maktrelasjoner

NTNU-rektor Gunnar Bovim sier universitetet har en løpende diskusjon gående rundt problemstillingen.

- På universitetet er det mange tette og ujevne maktrelasjoner: Vi er veldig obs på forholdet mellom veileder og stipendiat/student, der man kan få et avhengighetsforhold med en ulik maktfordeling. For oss er det viktig på å drive et opplysende holdningsarbeid, slik at de ansatte som har denne rollen blir bevisst på det ujevne maktforholdet og hvordan de skal håndtere det, sier Bovim, som sier de fra tid til annen får varsel om slike saker.

Ujevne maktforhold NTNU-rektor Gunnar Bovim sier universitetet har en løpende diskusjon rundt problemstillingen seksuell trakassering. Foto: Therese Alice Sanne

- Vi har rutiner for å behandle dem. Vi har en HMS-linje, en vernelinje og en lederlinje som tar ansvaret i slike saker, og vi gir da veiledning til alle parter. De fleste sakene løses på de enkelte instituttene og fagmiljøene, men vi har hatt saker der ledere er tatt av lederoppgavene sine etter uheldig opptreden og seksuell trakassering.

- Nulltoleranse

Kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune, Elin Rognes Solbu, sier at de ikke har mange saker som omhandler seksuell trakassering, noen få i året. Svært sjelden handler det om asymmetriske forhold, altså en leders trakassering av ansatt. Kun ett tilfelle, husker hun de siste årene.

– I de få tilfellene jeg har kjennskap til, er det snakk om seksuell trakassering av en kollega. Vi har nulltoleranse for trakassering og klare retningslinjer for hvordan de følges opp. I slike saker, i motsetning til typiske konfliktsaker, skal ikke de to møtes, sier Solbu.

Adresseavisen mener: #metoo viser behovet for å snakke om overgrep

Kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune, Elin Rognes Solbu, sier de har få saker som omhandler seksuell trakassering. Foto: Kim Nygård

Begge får fortelle sin historie. Solbu sier at de ofte er enige om hendelsesforløpet, men uenige om tolkningen av det som har skjedd.

- Den som blir beskyldt sier ofte at den som var utsatt, var med på det. Vi forsøker så langt det er mulig å bringe på det rene hva som har skjedd. Konkluderes det med trakassering har foregått har vi et regelverk for sanksjoner.

Regionredaktør i NRK, Sigrid Gjellan, sier at problemet ikke er ukjent, men at det er svært sjelden at det klages på trakassering i NRK.

- Det kan gå mange år mellom. Jeg kan huske å ha håndtert én slik sak. Mer vanlig er trakassering fra eksterne mot NRK-ansatte, også seksuell trakassering. Det kan være enkeltpersoner som gir overdreven positiv eller negativ oppmerksomhet til en NRK-ansatt, slik at det blir et problem. Da hjelper det ofte at en leder tar kontakt. Men i verste fall går vi til anmeldelse.

LES KOMMENTAREN: Det skjedde meg også

Regionredaktør i NRK, Sigrid Gjellan. Foto: Rune Petter Ness

- Har du blitt utsatt for noe slikt i ditt yrkesliv?

- Ikke i NRK.