Mens sjåføren tastet på telefonen skal bussen flere ganger ha holdt på å havne i grøfta

foto